Westerwateringtunnel

De toegang van het snelfietspad langs de Provincialeweg tot de Westerwateringtunnel is gevaarlijk, er zijn diverse ongevallen gebeurd. Daarom heeft de Fietsersbond het initiatief genomen om de situatie te bespreken en te verbeteren.

Ongelukken bij de kruising
In april 2015 is een opgang vanaf het snelfietspad langs het spoor naar de Westerwateringtunnel geopend. Zo ontstond een snelle verbinding van de wijk met Koog aan de Zaan, Wormerveer en Krommenie.
Op de plek waar de opgang in de tunnel komt is weinig uitzicht waardoor fietsers vanuit de opgang botsen met fietsers die al in de tunnel rijden. Een gevaarlijke onoverzichtelijke situatie. Dit heeft al heel wat ongelukken veroorzaakt. De tunnel is een belangrijke oost-westverbinding voor scholieren van Compaen en het Zaanlands.

Breed overleg
De Fietsersbond heeft de gemeente, politie, schoolleiding van Compaen, wijkmanager en bewonersoverleg bij elkaar geroepen om de situatie te bespreken. Allen zijn het erover eens dat er wat moet gebeuren. De goede oplossing is om bij de kruising meer ruimte te maken zodat de fietsers elkaar eerder zien. Maar er zijn veel kabels en leidingen en de opgang ligt ingeklemd tussen spoor en weg zodat dit niet mogelijk is.

Belijning
In het overleg zijn veel ideeën geopperd. Hiermee is Zaanstad voortvarend aan het werk gegaan.
Er wordt in de tunnel belijning aangebracht waardoor fietsers die vanuit het oosten komen, vanuit de oude wijk, in twee stromen gesplitst worden. Fietsers die rechtsaf gaan naar de opgang sorteren rechts voor. Fietsers die rechtdoor naar de Westerwatering rijden worden naar het midden geleid waardoor fietsers uit de opgang en uit de tunnel elkaar eerder in het oog hebben.

Verdere verbeteringen
• Verbetering van de verlichting in de tunnel wordt aangevraagd.
• Aan beide zijden van de opgang worden zo mogelijk de betonnen hoekranden verwijderd. Ook hier om meer ruimte te creëren. Zaanstad gaat na of dit technisch mogelijk is in verband met de afwatering.
• De rand van het trottoir wordt bij het fietspad getrokken om dat iets breder te maken.

Geen ideale oplossing
We zijn tevreden dat de gemeente geluisterd heeft naar alle betrokkenen en goed heeft meegedacht. De kruising wordt nu voortvarend door Zaanstad aangepakt en het is de bedoeling dat de werkzaamheden in mei, maar zeker voor de zomervakantie, worden afgerond. Haast is geboden, het aantal ongelukken moet afnemen, vandaar de snelle actie van Zaanstad.
Iedereen is het erover eens dat de gekozen oplossing niet ideaal is. De kruising in de Westerwateringtunnel blijft lastig.