Westerwateringtunnel

Voorzichtig optimistisch: er waren veel aanrijdingen bij de nieuwe toegang. Fietsers botsten op elkaar wat geregeld tot persoonlijk letsel zoals gebroken benen leidde. In de tunnel is op ons initiatief belijning aangebracht en sindsdien zijn er geen incidenten meer voorgevallen. Hopelijk blijft dat zo.

Westerwateringtunnel na aanpassing

Ongelukken bij de kruising
Op de plek waar de toegang van het snelfietspad langs de Provincialeweg in de Westerwateringtunnel komt is weinig uitzicht waardoor fietsers vanuit de opgang botsen met fietsers die al in de tunnel rijden. Daarom heeft de Fietsersbond het initiatief genomen om de situatie te bespreken en te verbeteren. Samen met de gemeente, Compaen, de politie, de wijkmanager en een vertegenwoordiger van de bewoners hebben we gezocht naar een oplossing. Een gevaarlijke onoverzichtelijke situatie. Dit heeft al heel wat ongelukken veroorzaakt.

Belijning
In het overleg zijn veel ideeën geopperd. Hiermee is Zaanstad voortvarend aan het werk gegaan.
Er is in de tunnel belijning aangebracht waardoor fietsers die vanuit het oosten komen, vanuit de oude wijk, in twee stromen gesplitst worden. Fietsers die rechtsaf gaan naar de opgang sorteren rechts voor. Fietsers die rechtdoor naar Westerwatering rijden worden naar het midden geleid waardoor fietsers uit de opgang en uit de tunnel elkaar eerder in het oog hebben. De hoeken zijn iets ruimer gemaakt en een smalle rand van het trottoir is op gelijke hoogte met het fietspad gebracht zodat er iets meer ruimte was. Een compliment voor de ambtenaar van Zaanstad is op zijn plaats, hij kwam met veel goede ideeën.

Verdere verbetering
Verbetering van de verlichting in de tunnel wordt aangevraagd.

Geen ideale oplossing
We zijn tevreden dat de gemeente geluisterd heeft naar alle betrokkenen en goed heeft meegedacht. De kruising is met belijning aangepast.
Iedereen is het erover eens dat de gekozen oplossing niet ideaal is, de kruising in de Westerwateringtunnel blijft lastig. Maar we vinden dat er een goede stap is gezet waardoor de tunnel veiliger is geworden.
Op ons initiatief is er met veel partijen overlegd en is er een duidelijke verbetering aangebracht.