Voorrang voor fietsers op de rotonde bij Zaanse Schans

De stroom bussen en auto’s vanaf de parkeerplaats veroorzaken onveilige situaties. Door fietsers daar voorrang te geven neemt de kans op ongevallen af.

De Fietsersbond Zaanstreek wil de voorrangsregeling op de rotonde in de Leeghwaterweg (N515) bij het Zaans Museum veranderen en fietsers op de gehele rotonde voorrang geven. Een andere mogelijkheid is de toegang tot de parkeerplaats van een inritconstructie te voorzien.
We hebben de provincie Noord-Holland hierover benaderd maar voorlopig nul op het rekest gekregen. Argument is dat de rotonde buiten de bebouwde kom ligt en daarom het autoverkeer voorrang heeft.

We hebben de provincie aangeboden samen met hen en de gemeente Zaanstad ter plaatse te kijken en de mogelijkheden om het veiliger te maken te bespreken.

Het fietspad wordt veel gebruikt door scholieren en sporters. Regelmatig doen zich er gevaarlijke situaties voor, vooral in combinatie met toeristisch verkeer dat de parkeerplaats van de Zaanse Schans op- of afrijdt. De Zaanse Schans is de meest bezochte touristische attractie van Nederland, met jaarlijks 1,9 miljoen bezoekers, van wie tweederde met touringcar of auto komt.”
Afslaand verkeer geeft niet altijd richting aan waardoor fietsers plots geconfronteerd worden met een auto waaraan zij voorrang moeten verlenen. Auto’s en bussen die de parkeerplaats verlaten blokkeren vaak het fietspad omdat ze de rotonde nog niet op kunnen rijden. En fietsers moeten onnodig veel aandacht schenken aan de slagbomen van de parkeerplaats: zodra die openen, moeten zij nl. ook voorrang verlenen aan de auto of touringcar die de weg op rijdt.

Wij zien nu dat er vaak ten onrechte voorrang wordt verleend door automobilisten aan groepen fietsers, uit beleefdheid, onduidelijkheid of gebrek aan overzicht. Wij vragen de provincie deze onduidelijkheid weg te nemen en fietsers consequent voorrang te geven op alle rotondes van Zaanstad. Ter vergelijking: op de rotonde in de N515 bij de Westerkoogweg heeft het fietspad wél voorrang. In beide gevallen betreft het een provinciale weg op de directe grens van de bebouwde kom, waar van snelverkeer verwacht wordt zich aan te passen aan de aanwezigheid van langzaam verkeer. Het wijzigen van de voorrangsregeling bij de rotonde bij de Zaanse Schans kan als positief neveneffect hebben dat de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat (tussen Pinksterdrie en Julianabrug wordt de maximumsnelheid van 50km/h door vrijwel iedereen overschreden omdat elders op de Leeghwaterweg 80km/h gereden mag worden).

CROW richtlijnen geven aan dat een fietspad bij een rotonde buiten de bebouwde kom minimaal 10 meter van de rotonde dient af te liggen. Dat is hier niet het geval. De afstand tussen rotonde en fietspad is slechts 6 meter en is door de breedte van de toerit naar de Zaanse Schans nagenoeg naadloos. Dit is gemakkelijk op te lossen door de grens van de bebouwde kom een klein stukje op te schuiven tot bij het Sint Michaël College. De rotonde ligt dan op een natuurlijke wijze in de bebouwde kom, waar fietsers standaard voorrang hebben.

msword ⋅ 964 KB

Rotonde Zaanse Schans, reactie FB naar de provincie

Download