De nieuwe Beatrixbrug

Zaanstad heeft heeft plannen gemaakt voor de inrichting van de nieuwe Beatrixbrug en voor de aansluitingen met de Peperstraat en de Westzijde. De Wilhelminabrug krijgt waarschijnlijk dezelfde indeling. 

De Fietsersbond Zaanstreek heeft deze plannen bekeken, we zijn er van geschrokken. De nieuwe brug is smaller dan de oude, de situatie wordt voor fietsers slechter dan bij de huidige brug.

Er komen hoogteverschillen tussen weg en fietspad en tussen fietspad en voetgangersgedeelte. De fietspaden zijn erg smal, zeker als je kijkt naar de grote aantallen fietsers die van deze belangrijke oost-westverbinding gebruik maken. 

Richting het centrum eindigt het fietspad en komen de fietsers en auto’s samen op de rijbaan terecht; verre van ideaal, maar het is een beter moment dan verderop bij de smalle bocht naar de Westzijde.

We hebben onze bezwaren aan de gemeente kenbaar gemaakt.  Onze verbeterpunten worden op dit moment intern bij de gemeente besproken. Wordt dus vervolgd.