Oversteek Guisweg bij de Wezelstraat

Er ontstaan vaak chaotische taferelen met auto’s op de fietsoversteek vanaf de Jan Mulderstraat over de Guisweg naar de Wezelstraat. Vandaar dat Zaanstad een plan gemaakt heeft om de oversteek te verbeteren. In de oversteek komt na overleg met de Fietsersbond geen slinger.

Met de gemeente is overlegd over de vorm van de oversteek. Zaanstad opperde er een slinger in aan te brengen. De reden voor een slinger zou zijn dat de fietsers de auto’s enigszins tegemoet rijden en ze elkaar beter zien.
De Fietsersbond pleitte voor een rechte oversteek. Een bocht in het fietspad geeft mogelijk botsingen tussen (brom)fietsers onderling. Het is lastiger fietsen en de snelheid van de (brom)fietsers wordt verlaagd waardoor de oversteektijd toeneemt.

De gemeente heeft nu een voorlopig ontwerp gemaakt zonder slinger. De afbeelding hieronder is vanaf de spoorlijn.

De oversteek komt op een plateau te liggen, wij vinden dat een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Het argument voor dit plateau is de extra attentie bij de automobilisten en een remming van de snelheid van het autoverkeer. Ook de geplande fellere verkeerslichten maken deze oversteek veiliger. Er komt geen verandering in de wachttijd voor fietsers.

De fietsoversteek is op de tekening rood maar de oversteek op het wegdek wordt niet rood. De breedte van de oversteek is op ons verzoek vergroot van 3,50 m naar 4,00 m. De Doctor Jan Mulderstraat, op de afbeelding rood, wordt ingericht als fietsstraat. Heel fijn dat Zaanstad zoveel oog heeft voor de fietsers!

Guisweg-Wezelstraat-oversteek-voorlopig