Omleiding vanwegeThorbeckeweg

Vanaf de A8 tot aan de Den Uylbrug gaan Kolkweg en Thorbeckeweg op de schop. We denken volop mee en kijken vooral naar de positie van de fietser.

Binnenkort beginnen de werkzaamheden.

Als een fietspad nodig is voor het werkverkeer kunnen fietsers zo mogelijk gebruik maken van de rijbaan, auto’s moeten dan inschikken. Als omleidingen niet te voorkomen zijn moeten ze logisch en veilig zijn en zo min mogelijk ongemak veroorzaken.

gedeelte van rijbaan gebruiken voor fietsers

Bij boringen in de Wibautstraat is het fietspad aan één kant niet te gebruiken. Wij adviseren met klem om het autoverkeer op de Wibautstraat-zuid in één richting af te sluiten en wel in de noord-zuid richting. Dat deel kan ten behoeve van het fietsverkeer met roadblocks (beton of kunststof) afgezet worden. Op die wijze kan het fietspad door de betrokken aannemers en hun medewerkers worden ingezet voor de werkzaamheden en kunnen fietsers in een afgeschermd weggedeelte van noord naar zuid en v.v. gaan. Wij denken dat de veiligheid van fietsers en werknemers ter plekke het meest gebaat is bij deze oplossing omdat het langsrijdende autoverkeer verder weg en afgeschermd van de werkzaamheden blijft en al het werkverkeer direct het pad op kan.

 

Wibautstraat werkzaamheden

langs de begraafplaats

Als al het wegverkeer op de Wibautstraat onmogelijk is kan een fiets-omleiding langs de ingang van de begraafplaats, de Zuiddijk cq Noorder IJ- en Zeedijk, gaan. Dan moet de bewegwijzering duidelijk zijn. Dat is lastiger dan velen denken en verdient de volle aandacht.

De kruising Noorder IJ- en Zeedijk/Wibautstraat/fietssnelweg levert nu al regelmatig hachelijke en ongewenste situaties en ongevallen. Maak deze kruising veiliger door verkeersremmende maatregelen en een duidelijke attentie op de voorrang voor fietsers.

fietstunneltje bij de Den Uylbrug

De fietstunnel van Oosterwerf/Zuiddijk richting begraafplaats zal meer fietsverkeer te verwerken krijgen. Met het beperkte zicht van wat er na de bocht gebeurt kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Vanaf de Den Uylbrug in oostelijke richting zal het fietsverkeer ook naar de Zuiddijk geleid dienen te worden.

De gehele Zuiddijk en Noorder IJ-en Zeedijk vanaf de fietstunnel tot aan de Wibautstraat moet volgens de Fietsersbond als 30 km weg worden ingericht en bij voorkeur zelfs als een Fietsstraat met auto te gast!

oversteek P.J. Troelstralaan

De oversteek bij de P.J. Troelstralaan zal niet via het fietspad langs de Wibautstraat geschieden maar dwars over de straat. Deze straat met de parallelle weg is enigszins verwarrend voor de fietser die bij keuze voor de parallelweg op het eind weer een stuk terug zal moeten gaan.

we denken graag mee

Wij rekenen op de toezegging van de projectleider om in de komende realisatiefase net zo betrokken bij het project te worden als daarvan in voorbereidende fase sprake was. Vanuit onze rol denken wij een positieve bijdrage te kunnen leveren.