Veilig fietsen in Oostzaan

Oostzaan wil de fietsveiligheid en fietsvriendelijkheid verbeteren. Wij juichen dat toe, het fietsverkeer neemt toe en de diversiteit van de fiets (bakfietsen, trapondersteuning, spedelec) ook. Hieronder enkele algemene aanbevelingen en we gaan in op specifieke situaties.

Algemeen:
a. Op de aangegeven routes is de bestrating veelal niet van dien aard dat dit tot fietsen uitnodigt, ook omdat op het Lint de weg wel geasfalteerd is.
b. Naast inrichting is bewegwijzering van groot belang om gebruik van de routes te stimuleren. Met name vanaf de Kerkstraat richting recreatiegebied Twiske (via Kolkweg of via Twiskeweg) kunnen fietsroutes bijdragen tot een veilige doorsteek door het dorp. Om die reden bepleiten wij ook Burg. Teerstraat/Burg. Bratstraat/Dr. Keijzerstraat in de route op te nemen.
c. Op voorhand bepleit de Fietsersbond op die wegen die voor doorgaand fietsverkeer worden aangewezen om parkeren van auto’s slechts aan 1 zijde toe te staan en dan niet aan die zijde waar ook auto’s op het eigen erf worden geparkeerd (zie Waterput of Burg. Bratstraat).

Over de routes:
1. Aansluiting Twiskeweg/Dr. Scharffstraat/Dr. De Boerweg:
a. Aansluiting (bochten) op fietspad Twiskeweg tweezijdig maken (nu alleen richting Twiske)
b. fietspad is te steil
c. brug en fietspad te smal
d. hek aan de Dr. Scharffstraat te belemmerend voor fietsers
e. zichtbaarheid/veiligheid aan Twiskeweg onvoldoende (hek overbodig)

2. Brug nabij Dr. Keijzerstraat
a. Bak op brug weg

3. Brug nabij B. Jacobszstraat
a. Paal op brug weg, scheiding fietsers/voetgangers met belijning
b. Voor fietsers is opgang aan 2 kanten te stijl
c. Trottoir naar brug te uitnodigend voor fietsers vanaf B. Jacobsstraat: weghalen

4. Parkeren
a. Gehele weg vanaf Twiskeweg: parkeren aan beide zijden; geen zicht op auto’s op eigen erf geparkeerd
b. Zo nodig in nabijheid van scholen stop- en parkeerverbod instellen

5. Brug achter gezondheidscentrum
a. Oversteek is onoverzichtelijk, veilig via zebrapad en stoplichten activatie
b. Weg inrichting voor centrum te divers en daarom onduidelijk (foutief/hinderlijk parkeren)
c. Brug te smal, opstaande rand verwijderen en scheiding met behulp van belijning
d. Opgang vanaf centrum te kort
e. Aan andere zijde weginrichting niet voor fietspad: geheel nieuw inrichten en niet via parkeerplaatsen (paaltjes weg)
f. Nu niet logische loop (ook voor voetgangers)

6. Van Waterput naar Kerkstraat
a. Bruggen niet geschikt voor fietsers: nu alle bruggen inclusief op- en afgang voor voetgangers
b. Gevaarlijke obstakels
c. Weg niet berekend/afgestemd op fietsverkeer
d. Lantaarnpaal op toegangsweg

7. Kerkstraat/De Dors
a. Is 30 km zone, maar ingericht als 50 km zone
b. Toegang fietspad onduidelijk en gevaarlijk
c. Fietspad te smal (2 fietsers: 1 op de weg): verlagen naar straat niveau
d. Paaltjes in lengterichting op fietspad weg
e. Einde weg: aanduiding fietspad en paaltjes: aan 1 zijde voldoende, liefst helemaal weg

8. Hooiijzer/Draaikolk/D Dorsrotonde/weg langs Kolkweg
a. Aanduiding fietsrichting moet in 2 richtingen
b. Hele inrichting nu onlogisch (je kunt zo de rotonde op fietsen). Borden in elk geval eerder plaatsen
c. Pad naar rotonde toe is nu wandelpad (tegels)
d. Te smalle brug in dat wandelpad
e. Fietspad(?), wandelpad(?) langs Kolkweg (N516) niet ingericht als shared space of als fietspad

9. Kerkstraat/Karper
a. Hekken aan weerszijden van brug weg
b. Aansluiting op Kerkstraat onoverzichtelijk en niet veilig

10. Zuideinde/Bomkraakpad
a. Entree vanaf Zuideinde onoverzichtelijk
b. Fietsers en auto’s
c. Straat inrichting door kleine industrie niet fietsgericht: fietsstraat maken met gastgebruik van auto
d. Fietspad met paaltjes. Weg of maximaal 1 paaltje aan zijde van Westeinde

11. Burg. Teerstraat/Burg. Bratstraat/Dr. Keijzerstraat
a. Aansluiting op Kerkbuurt verduidelijken

12. Kerkstraat/Kolkweg Noord (Ambacht)
a. Brug te hoog voor normaal fietsverkeer.