Fietsen in de toekomst

MAAK.Zaanstad kijkt 25 jaar vooruit. Fietsersbond Zaanstreek heeft haar visie in een notitie verwoord. Overwegingen van veiligheid, milieu, duurzaamheid en niet in de laatste plaats van rendement van investeringen vereisen prioriteit voor de fiets in het verkeersbeleid. Het terugveroveren van ruimte voor de fiets op de auto mag daarbij best een overweging zijn.

De gemiddelde snelheid van het fietsverkeer neemt toe en ook de verschillen in snelheid (e-bikes). De gemiddelde lengte van een verplaatsing en het ruimtebeslag (bakfietsen voor transport) nemen eveneens toe.

De fietsinfrastructuur is nu een lappendeken. Uiteenlopende vormen van bebording, verharding en belijning zijn verwarrend. Obstakels (paaltjes, fietssluizen) vormen bij toenemende snelheid een toenemende bedreiging.

Van belang is: hoe kan de fietsinfrastructuur tot een herkenbaar en veilig systeem worden uitgebouwd? Alleen al het nadenken over de basis van dat systeem is urgent. Er bestaat een enkele (overigens overwegend goede) noord-zuidverbinding die door het solobestaan nogal kwetsbaar is, terwijl de oost-west-aantakkingen daarop door spoorbaan, provinciale weg en water vaak moeizaam en risicovol zijn. In een fietssysteem kunnen de stations van de spoorwegen (en eventueel van een toekomstige metroverbinding met Amsterdam) knooppunten vormen. De inrichting van de fietsenstalling is wellicht de beslissende factor in de groei van het aandeel van de fiets in voor- en natransport (overdekt, bewaakt, voldoende ruimte, stallingsmogelijkheden aangepast aan diversiteit in type fiets).

Andere punten tot nadenken: ‘shared space’ (met name fietsstraten), wegdekkwaliteit, omgeving fietsverbindingen (‘beleving’), fietsen als ‘lifestyle’, achterbankgeneratie en allochtonenstimulatie, fietspaden als middel om natuurgebieden te beleven, coördinatie activiteiten gemeente, provincie, openbaar vervoer, zijn tweerichtingfietspaden nog verantwoord, snelfietsverbindingen, synchronisatie snelheid fietsverkeer- autoverkeer (standaardisering tot dertig kilometer waar auto’s en fietsers elkaar ontmoeten, inrichting, handhaving etc.), automatisering en fietsverkeer, fietsen als toeristische activiteit.

Neem de tijd en lees de volledige versie in de bijlage!

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 36 KB

Kader-voor-een-duurzaam-Zaans-fietsbeleid-FB-Zaanstreek

Download