Jaarverslag seizoen 2017-2018

De Fietsersbond Zaanstreek heeft zo’n twaalf actieve leden. Meerderen wonen in Zaandam, enkelen in Wormer en de anderen in Koog aan de Zaan, Zaandijk, Krommenie en Oostzaan.

We hechten groot belang aan een goede infrastructuur, en gelukkig worden we in alle drie gemeenten binnen onze afdeling betrokken bij nieuwe verbindingen en herinrichting van bestaande.

We zetten in op brede fietspaden en fietsstraten, asfalt op de fietspaden, ook boven leidingen en kabels.

Binnen de bebouwde kom hebben we sterke voorkeur voor 30 km–zones. Bij een aanrijding bij 50 km/h komt de klap driemaal zo hard aan als bij 30 km/h, ook de remweg is driemaal zo lang.

FIETSERSBOND VAN MEI 2017 TOT MEI 2018

ALGEMEEN
 Al vele jaren fietslessen.
 Rotondes kunnen verbeterd, onder meer flauwe bochten voor fietsers.
 We bespreken met de gemeenten losse tegels, boomwortels, ….
 We hebben gefietst met de nieuwe burgemeester van Zaanstad en hebben met hem knelpunten en goede situaties besproken.
 Meerdere keren gepraat over gunstiger afstelling van verkeerslichten.
 Beleidsvisie op fietsen, kritische en opbouwende opmerkingen.
 Hempont, proef met een matrixbord dat storingen en vertrektijden aangeeft.

KOOG AAN DE ZAAN
 Mede door onze inbreng komen er aan beide zijden van de busbrug rotondes waardoor fietsers gemakkelijk kunnen doorrijden.
 Rondweg Westerkoog moet veilig ingericht als de busbrug 24 uur open gaat.

OOSTZAAN
 Kerkbuurt, we steunen verrassende fietsstroken die even wereldnieuws waren.
 Het Lint (Kerkstraat en Zuideinde), we hebben ons ingezet voor 30 km/uur.
 Aansluiting Stationsstraat en het Twiske.
 We hebben een notitie geschreven over veilige fietsroutes door Oostzaan.

WESTZAAN
 Aansluiting Middel van Saendelft tot het Freek Engelpad, een fietsstraat.
 Overleg met de bewonersgroep Allanstraat voor 30 km/uur.

WORMERLAND
 De inrichting van Bartelsluis en de Engewormer en de aansluiting voor fietsers op de weg vanaf de nieuwe brug over het Wolfrak.
 Fietsen van de Zaanse Schans naar Wormer, een mogelijk fietspad om de Schans heen. We zetten ons in om ook over de Schans te kunnen fietsen.

ZAANDAM
 Voorrang voor de hoofdfietsroute over de Czaar Peterstraat, ook bij de Vomar.
 Adviezen voor het komende fietsenpakhuis in de Rozenhof.
 De Beatrixbrug ’s ochtends en nog liever 24 uur afsluiten voor auto’s.
 Herinrichting van de Westzijde tot aan de Papenpadsloot. Pleiten voor 30 km.
 We verzetten ons tegen afsluiting van het laatste stuk Oostzijde bij de A8.
 De situatie rond de Thorbeckeweg wordt besproken in het belang van fietsers.
 Meepraten over de nieuwe inrichting van Zaandam-Oost (Sav. Lohmanstraat en Peperstraat met omgeving).

ZAANDIJK
 De kruising Wezelstraat met de Guisweg is door onze inbreng verbeterd; een voorgestelde slinger midden in de oversteek konden we voorkomen.