Aanbevelingen Oostzaan

Oostzaan en de fiets

Op een bewoners vergadering in Oostzaan heeft de Fietsersbond een presentatie gegeven over de knelpunten voor fietsers in Oostzaan. De Fietsersbond heeft de volgende oplossingen meegegeven aan de medewerkers van het vervoersplan voor Oostzaan.

•Maak een inventarisatie van nodige parkeerplaatsen, en schaf de onnodige af,

•Realiseer principes van duurzaam veilig (geen te groot snelheidsverschil in snelheid tussen de verschillende weggebruikers),

•Wees niet bang waar nodig dertig kilometerzones in te richten,

•Verbreed het wegbeeld waar nodig en versmal optisch de weg waar speciale aandacht moet zijn,

•Maak optisch voldoende duidelijk waar ruimte is en moet zijn voor fietsers,

•Breng waar nodig fietsstroken en geen fietssuggestiestroken aan en sta parkeren op fietsstroken dus niet toe,

•Halveer het aantal verkeersborden.