Nieuwe infra, waar moet opgelet worden?

De status van de fiets was 40 jaar geleden als volgt: fietsen was voor pubers en als je 16 werd reed je op een brommer en als je 18 werd haalde je je rijbewijs. De wegen werden daarom op de auto aangepast. Fietsers werden 2e rangs verkeersdeelnemers.

Het mobiliteitsprobleem vraagt om oplossingen. Door nieuwe technologische ontwikkelingen is de E-bike ontstaan. Hierdoor ontstaat een omslag in de status van de fiets, de fiets wordt steeds meer een volwaardig deelnemer in het verkeer. Het is goed als gemeentes hierop inspelen en ruimte voor de fietser maken met een fijnmazignetwerk.

Bij het inrichten van wegen zijn er veel zaken waar de gemeente rekening mee moet houden. Wij hebben een aantal voor fietsers belangrijke punten met de verkeerskundigen van Zaanstad besproken. Ze staan in de bijlage.

geen haakse bocht!
pdf ⋅ 11 MB

FB-projectleiders-aandacht-voor-de-fiets

Download