Hempont kan verbeterd

Het is een goede zaak dat de gemeente Amsterdam nieuwe plannen heeft om te investeren in de infrastructuur voor de fiets, met de Sprong over ‘t IJ en het meerjarenplan fiets.
Wij pleiten voor een betere Hempont-verbinding.

Steeds meer mensen fietsen, dat geldt ook voor de inwoners uit de Zaanstreek. Veel mensen fietsen dagelijks vanuit de Zaanstreek naar Amsterdam. Dit kan door gebruik te maken van de Hempont. De Hempont wordt steeds drukker. De Hempont vaart 24 uur per dag, slechts elke 20 minuten, als het goed gaat tenminste. Geen enkele andere pont in Amsterdam heeft in de spits deze lage frequentie!
De laatste periode zijn er incidenten geweest, waardoor de pont niet volgens schema voer. Van de fietscoalitie hebben we gehoord dat dit vanaf januari tot nu al op 7 momenten het geval was. Dit is heel vervelend omdat er geen acceptabel alternatief is voor fietsers en ook geen communicatie mogelijk is.

Indien de pont niet vaart is het niet duidelijk wanneer die dan wel vaart. Daarom is het nodig dat er een geluidsinstallatie komt zodat het pontpersoneel de wachtende fietsers op de kade kan informeren, conform de luidsprekers op de NS stations en in de metro.
Ook pleiten wij voor meer displays als bij het Mosplein. Daarop staan de tijden van de afvaarten. En hier kan dan ook gemeld worden als de pont niet vaart.

Deze displays moeten op een plek staan waar fietsers kunnen besluiten om een andere route te kiezen indien de pont niet vaart. In Amsterdam kan dat in de omgeving van Centraal Station zijn, en ook op andere strategische plaatsen. In Zaandam op de kruising van de Provincialeweg met de S150 richting de Den Uylbrug. Als de pont niet vaart betekent dit een flink stuk om fietsen via Amsterdam Noord, om daar een van de ponten nemen.

De Fietsersbond Zaanstreek heeft gereageerd op de plannen van Sprong over ’t IJ. Maar wij hebben geen reactie gekregen op ons verzoek om de frequentie van de Hempont in de spits te verhogen.

Onze vragen hebben wij nogmaals aan wethouder Pieter Litjens gesteld:
– Kan de communicatie met de fietsers worden verbeterd door luidsprekers bij de oever te plaatsen?
– Kunnen er displays geplaatst worden waarop staat of en hoe laat de pont vaart? Fietsers hoeven dan niet helemaal weer terug te fietsen en kunnen dan eerder op de route besluiten om een andere route te kiezen (betekent altijd flink om fietsen)
– Kan de frequentie van de Hempont worden verhoogd door het inzetten van een pont voor fietsers, zodat elke 10 minuten gevaren kan worden? Zoals we ook ingebracht hebben tijdens de inspraakperiode voor Sprong over ’t IJ?