Jaarverslag seizoen 2018-2019

De Fietsersbond Zaanstreek heeft zo’n twaalf actieve leden. Meerderen wonen in Zaandam, enkelen in Wormer en de anderen in Koog aan de Zaan, Zaandijk, Krommenie en Oostzaan.

We hechten groot belang aan een goede infrastructuur, en gelukkig worden we in alle drie gemeenten binnen onze afdeling betrokken bij nieuwe verbindingen en herinrichting van bestaande.

We zetten in op brede fietspaden en fietsstraten, asfalt op de fietspaden, ook boven leidingen en kabels.

Binnen de bebouwde kom hebben we sterke voorkeur voor 30 km–zones. Bij een aanrijding bij 50 km/h komt de klap driemaal zo hard aan als bij 30 km/h, ook de remweg is driemaal zo lang.

FIETSERSBOND ZAANSTREEK 2018 – 2019

ALGEMEEN
 Al vele jaren fietslessen, Zaanstad geeft structureel geld.
 We blijven streven naar betere oost-west verbindingen.
 Beleidsvisie op fietsen, kritische en opbouwende opmerkingen.
 De corridorstudie wil het verkeer tussen Hoorn en Amsterdam beter laten doorstromen. Wij doen ons best zoveel mogelijk te bereiken voor fietsers

KOOG AAN DE ZAAN
 De rotondes aan beide zijden van de busbrug zijn klaar.
 Zaanstad wil de Glazenmaker inrichten als 30-zone en de Wildeman als 50-zone. Wij zijn net als de bewoners voorstander van overal 30. Als er geen aparte fietspaden zijn dan is 50 km/uur veel te gevaarlijk.
 De tunnel bij station Koog aan de Zaan is te gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

KROMMENIE EN WORMERVEER
 Wij blijven voorstander van de aanleg van een fietspad langs de Haansloot; zo min mogelijk aantasting van de natuur maar de natuur zichtbaar maken.
 Bewoners van de Weverstraat willen 30-zone worden. Wij hebben geadviseerd. Het lijkt toch 50 te worden.
 Stomverbaasd waren we over de verkeersremmende maatregelen in de Zaanbocht. Er is al iets verbeterd, maar er is nog genoeg te doen.

OOSTZAAN
 Het Lint (Kerkstraat en Zuideinde), wij hebben ons ingezet voor 30 km/uur en de gemeente is nu volop bezig het Lint op deze manier in te richten.
 Kolkweg en Thorbeckeweg worden opnieuw ingericht. Er komt een fietsbrug van de Ambacht over de Kolkweg. Een snelle verbinding tussen Oost-Zaandam en de Kerkstraat met het snelfietspad naar Amsterdam.

WESTZAAN / ASSENDELFT
 Vanaf Afvalzorg aan de Noorder IJ- en Zeedijk wordt een fietspad richting de Provincialeweg aangelegd. Het fietspad bij oversteek van de dijk in de voorrang moet.

WORMERLAND
 De ventweg van de Rigastraat is gedeeltelijk als fietspad en gedeeltelijk als fietsstraat ingericht. We zijn er blij mee, maar de situatie blijft lastig vanwege afslaande en parkerende auto’s.

ZAANDAM
 De bochtige en onoverzichtelijke Westzijde blijft ondanks onze inspanningen 50 km/uur.
 We hebben bij de rechtbank gepleit voor het behouden van de onderdoorgang van de A8 bij Albert Keijzer. De rechter heeft dit afgewezen.
 We houden de vinger aan de pols bij plannen om de Zaanse Schans gedeeltelijk af te sluiten voor fietsers.
 Bochten voor fietsers in de rotonde bij de Symon Spiersweg zijn smaller en bochtiger geworden. Wij hebben geprotesteerd.
 Wij overleggen over de omleidingen voor fietsers als beide bruggen bij de sluis verwijderd zijn, van januari tot eind mei 2020. We willen graag vaste tijden voor openstelling van de aan te leggen pontonbrug. En tijdelijk fietsers te gast over de Dam.

ZAANDIJK
 We praten nu al mee over de aan te leggen fietstunnel bij de huidige overgang Guisweg, we hebben genoeg ideeën. De tunnel onder station Zaandijk Zaanse Schans moet voor fietsers toegankelijk worden.