Beatrixbrug, geen pollers maar camera’s

Om de Beatrixbrug een deel van de dag af te sluiten voor auto’s en vrachtauto’s heeft de gemeente besloten pollers te plaatsen (palen die als ze niet gebruikt worden in het wegdek wegzinken). Vanwege de veiligheid mogen bromfietsen dan niet op de rijbaan rijden. Zaanstad heeft geprobeerd hiervoor een oplossing te vinden, onder meer met bijzondere verkeerslichten, maar die is er niet.
Bromfietsen moeten daarom ook op het fietspad. Bij de pollers is een doorgang gepland van 1,50 m. Dat dit zo ongelooflijk smal is komt omdat de nieuwe Beatrixbrug smaller is dan de oude. Dat betekent dat op deze belangrijke oost-westverbinding met veel (brom)fietsverkeer filevorming zal optreden, (brom)fietsers kunnen niet naast elkaar blijven rijden en moeten ritsen. Daardoor zullen (brom)fietsers geneigd zijn de rijbaan bij de pollers te gebruiken, waar bussen, auto’s en vrachtauto’s rijden. Na het passeren van de pollers wordt het fietspad 2,0 m breed en ook dat is ook veel te smal voor gemengd bromfiets- en fietsverkeer. CROW schrijft een breedte van 3,0 m voor.
Wij stellen voor het inrijverbod voor auto’s met camera’s te handhaven. Bij de busbrug blijkt dat camera’s de auto’s weerhouden op ongewenste tijden de brug te passeren. De pakkans is bijna 100%.
De nadelen die verbonden zijn aan pollers, gevaarlijk en opstoppingen, worden opgelost door het plaatsen van camera’s. toen de Fietsersbond pleitte voor camera’s was de aanbesteding voor de pollers nog niet afgrond en kon dus nog stopgezet worden.