Herinrichting Zaanbocht Wormerveer

Kruising Stationsstraat met Zaanweg terug naar oude situatie.

De Fietsersbond wordt in 2018 overvallen door de nieuwe inrichting van Zaanweg en Stationsstraat in Wormerveer. Wie daarna als fietser vanaf de Stationsstraat de Zaanbocht wil inrijden is zijn/haar leven niet zeker. Het wijzigen van de voorrang op de kruising Stationsstraat/Zaanweg heeft een versnelling veroorzaakt van het gemotoriseerde verkeer van en naar Wormer. Fietsers die vanuit de Stationsstraat linksaf slaan naar de Zaanweg moeten hierdoor in één beweging vier rijstroken kruisen en dreigen daarbij door menig automobilist niet te worden gezien.

De afgelopen tijd hebben we intensief en vruchtbaar overlegd met de gemeente en we zijn blij dat de oorspronkelijke voorrangssituatie hersteld wordt. We hebben goed naar elkaar geluisterd.

 

Bij de vluchtheuvels

De parkeerplaatsen staan naar onze mening nog altijd te dicht bij de smalle doorgangen. Wij hebben voorgesteld deze parkeerplaatsen te verwijderen in plaats van te vergroten.

Zaanstad gaat hierin mee. Bij de vluchtheuvel voor Hemels IJs worden in het aangepaste ontwerp de parkeerplaatsen vóór en na de vluchtheuvel opgeheven en opgenomen in het verhoogde trottoir.

Op deze plekken worden fietsenrekken geplaatst. Ook hier zijn we blij mee.

 

Verkeerskussens verdwijnen

Het doet ons plezier dat nu ook de gemeente overtuigd is van het verhoogde risico van de ‘verkeerskussens’ (voor onder meer fietsers en scootmobielen). Het is jammer dat verwijdering pas na zo’n lange tijd gebeurt terwijl de risico’s van de kussens vanaf het begin duidelijk waren. Of de geprojecteerde drempels leiden tot het terugbrengen van de snelheid tot 30 km/uur is nog de vraag.

 

Kruising Noordeinde met Zaanbocht

In vroeger jaren had het verkeer Noordeinde/Zaanbocht voorrang boven het verkeer Marktstraat. De situatie was na de herinrichting onduidelijk. Het kruispunt wordt opnieuw bestraat. Hierdoor ontstaat een duidelijk en zichtbaar gelijkwaardig kruispunt waarbij geen twijfel over de voorrangssituatie kan ontstaan.

 

Fijn, een vruchtbare samenwerking met Zaanstad!