Rotondes in Zaanstad

Op een aantal rotondes in Zaanstad is sprake van een dubbelzijdig fietspad. De inrichting is op onderdelen voor verbetering vatbaar, daarom doet de Fietsersbond een aantal aanbevelingen om de kans op verkeersongevallen te verminderen. Van het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn is 70% eenzijdig van aard en kan de oorzaak worden gevonden in ongewenste en vaak niet snel herkenbare onvolkomenheden in bestrating en verlichting.

Veldbloemenweg/Dr. H.G. Scholtenstraat
De stoepranden die hier bedoeld zijn om voetgangers van fietsers en brommers te scheiden vormen een potentiele bron van ongelukken. Fietsers vallen over de hoge kant waarmee ze snel in aanraking kunnen komen omdat zij meer op het verkeer op de rotonde letten. Gepleit wordt om de hoge randen af te vlakken naar straathoogte en een verschillende kleur c.q. vorm van bestrating (klinkers vs asfalt) het onderscheid te laten maken. Daarnaast zijn o.i. de bochten naar links, bijvoorbeeld komend van de Veldbloemenweg, te scherp om ook de automobilist tijdig te waarschuwen dat fietsverkeer van links ook voorrang heeft. Aan de noordoostkant van deze rotonde ligt een scherpe bocht, komend vanaf de Paltrokstraat en daarna naar het zuiden toe. Bij het nemen van deze bocht naar rechts kom je op de verkeerde weghelft uit. Bezien hoe deze beide bochten verbeterd kunnen worden.

Prins Bernardplein
Sommige hoeken zijn hier al afgevlakt maar m.n. komend vanuit het noorden voor de brandweerkazerne kan de bocht naar rechts worden afgevlakt.

Gerhardstraat/Vermiljoenweg
Ook hier bepleiten wij het afvlakken van de trottoirranden en kleur en bestrating het onderscheid te laten maken. Dit geldt voor de situatie vanaf de Vermiljoenweg en naar links willen gaan voor de rotonde als komend vanaf de Gerhardstraat aan de oostelijke kant en kiezen voor rechtsaf voor de rotonde.

Vermiljoenweg/De Weer

Komend vanuit het zuiden en kiezen voor doorgang naar het noorden over het fietspad levert een onnodige bocht die gemarkeerd wordt door een hoge trottoirrand. Deze bocht is onnodig.

De Weer/Twiskeweg
Veel hoge randen kunnen worden afgevlakt. Een voorbeeld op deze rotonde is er al. Dat is aan de oostkant.

Twiskeweg/Straat Poelenburg

Ook hier kunnen trottoirranden worden verlaagd naar straatniveau. Vooral de scherpe bocht naar rechts, komend vanaf de straat Poelenburg richting het noorden.

Straat Poelenburg/Weerpad
Het stukje fietspad tussen de rotonde en het Geuzenpad zorgt voor een ander gebruik dan bedoeld. Komend van het Geuzenpad kan men niet direct oversteken en wordt het voetgangerspad gekozen om richting Oostzaan te gaan. Komend van het Geuzenpad, zou de gebruiker eerst geheel rond de rotonde moeten gaan, terwijl in de praktijk het feit dat hier het fietspad niet dubbelzijdig is, hetgeen met een bord is aangegeven, wordt genegeerd. Komend van Oostzaan is oversteken hier onvoldoende aangegeven en kiest men vaak het fietspad dat eindigt bij het Geuzenpad. Fietsers nemen dan de rijweg met alle gevaarlijke gevolgen van dien. In de toekomst zal dit met de voorgenomen nieuwbouw wellicht veranderen. Wij adviseren daarom het fietspad in ieder geval door te trekken naar de volgende rotonde. Nu leidt het tot verwarring.

Dodonaeusstraat/Straat Poelenburg
Voor deze kruising is via het Meldpunt van de Fietsersbond aandacht gevraagd. Komend vanuit de Dodoneusstraat wordt de kruising/rotonde te hard benaderd. Wellicht kan een drempel voor de rotonde het verkeer attent maken dat fietsers en voetgangers voorrang hebben.