Tweede Kamer wil maximaal 30 kilometer per uur in hele bebouwde kom

De Fietsersbond pleit hier al heel lang voor. En ook in de Zaanstreek proberen we dit keer op keer voor elkaar te krijgen. In Oostzaan vinden we gehoor. Maar Zaanstad kiest vaak voor 50 km/h met adviessnelheid 30 km/h. Gelukkig denkt de Tweede Kamer daar anders over.

In de bebouwde kom wordt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur de norm. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie daartoe aangenomen op 24 oktober.
Deze maatregel leidt tot minder verkeersdoden. De klap komt bij 30 veel minder hard aan en de bestuurders hebben meer tijd om te reageren op plotselinge omstandigheden. Zoals een kind dat in de bebouwde kom oversteekt.
Wetenschappelijk onderzoek* toont aan dat tussen de 22 en 31 procent van de ongelukken kan worden voorkomen. En dan gaat het om dodelijke en ernstige ongelukken met blijvend letsel.

Volgens de minister van Infrastructuur is deze motie niet nodig omdat 70% van de wegen in de bebouwde kom al 30 km/h is. In Zaanstad komen we slechts tot 63%.
Maar je moet niet in percentages denken. Veilig is: slechts dan 50 km/h als het fietsverkeer gebruik maakt van vrijliggende fietspaden. Dus 30 km/h op de rondweg in Westerkoog.

Nadat in Oslo en Helsinki deze 30 km/h-maatregel was ingevoerd, hebben in die steden geen dodelijke ongelukken meer plaatsgevonden in 2019.

* van o.a. SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid