Kerkbuurt Oostzaan

In de Kerkbuurt wordt door automobilisten te snel gereden. Wat is hiervoor een oplossing?

Er zijn maatregelen nodig om de veiligheid in de Kerkbuurt te vergroten. Het plaatsen van fietssluisjes ofwel fietsdoorsteekjes wordt genoemd. Op de foto zo’n doorsteekje in de Rosmolenstraat in Zaandam.

fietssluis 

Het standpunt van de Fietsersbond is dat het plaatsen van de fietssluisjes als verkeersremmende maatregel gevaar voor de fietsers oplevert, zoals ieder object midden oip de weg. Bovendien wordt het comfort verminderd en goed doorrijden wordt moeilijker.

Daarom vinden wij het plaatsen van fietssluisjes in de Kerkbuurt onwenselijk.

In de bijlage ons volledige advies.

kerkbuurt_oostzaan.docx