Jaaroverzicht 2021 – 2022

 

Afgelopen jaar zijn we op veel fronten actief geweest. Met Wormerland, Oostzaan, Zaanstad en ook met de provincie hebben we vaak om tafel gezeten.

30 is het nieuwe 50
 • 30 is het nieuwe 50
  In de bebouwde kom is 30 km/h het veiligst. De landelijke Fietsersbond zet zich hiervoor in, ook wij houden het voortdurend voor ogen. Amsterdam, Brussel en Parijs zijn goed op weg.
 • Bij omleidingsroutes wordt nog altijd uitgegaan van de auto in plaats van de fiets. De verkeerde volgorde. Soms kan een rijbaan gebruikt worden als fietsstraat met auto’s te gast.
 • Een tweerichtingenfietspad heeft een groter risico op ongelukken. Niet doen, tenzij er sterke argumenten voor zijn zoals bij veelvuldig spookfietsen.
 • Op recreatieve dijkweggetjes wordt het steeds drukker met onder andere groepen motorrijders.
 • De fietslessen geven we met veel plezier al meer dan tien jaar.

Krommenie en Wormerveer

verkeerskussen
Rijbaankussens op de Zaanweg. Al direct na plaatsing kwamen hier fietsers en scootmobielen ten val. De passeerruimte is veel te smal. Bij onze zuiderburen hebben rijbaankussens al tot zulke zware omgevallen geleid dat ze worden afgeraden.
 • De verkeerskussens op de Zaanweg waren gevaarlijke obstakels. Na ons aandringen zijn ze verwijderd.
 • Als de nieuwe Zaanbrug in gebruik wordt genomen kan de aanrijroute voor fietsers drastisch beter. Zonder de kronkels voor de Edisonstraat.
 • De Zaandijkerweg in Wormerveer gaat open omdat de fabriek Bunge Loders Croklaan stopt. Komt er een goede fietsverbinding langs de Zaan?
 • De brug over de Nauernasche Vaart blijft een knelpunt.
 • De twee bruggen in de N203 worden om beurten vervangen. Wij blijven betrokken en willen een goede omleidingsroute voor fietsers.
 • De situatie van een doorgaande weg van Stationsstraat naar de Zaanbrug is teruggebracht. De Stationsstraat geeft weer voorrang aan de Zaanweg. Er is een oplossing nodig voor fietsers die vanuit het station linksaf richting markt gaan, misschien een rotonde?
 • De fietsoversteek van de Hogeweg richting Wandelweg is onoverzichtelijk en lastig. We zoeken mee naar een oplossing.
 • Er wordt gewerkt aan een recreatieve route vanuit Krommenie naar het Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). Wij hebben onze visie hierop gegeven.
 • De provincie werkt een ontwerp uit voor een herinrichting van het stationsgebied rondom NS Station Krommenie-Assendelft.

Oostzaan

 • De herinrichting Kolkweg en Thorbeckeweg N516 is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting (Avant). Kabels worden verlegd om de fietstunnel vanaf Skoon onder de Verlengde Stellingweg te realiseren. De situatie voor fietsers wordt op ons aandringen bij kruisingen verbeterd. Bij de werkzaamheden zijn we attent op goede omleidingsroutes.
 • We dringen aan op een standpunt over de staat van de brug over de Twiske-ringvaart en de staat van weg en brug in het Otterbospad, het fietspad langs de spoorlijn in het verlengde van de Stationsstraat. Er zijn fondsen beschikbaar die bij de overdracht van het hoogheemraadschap aan de gemeente zijn meegegaan.
  De werkzaamheden aan de Oostzanerrijweg zijn al aangevangen.
 • De Kerkstraat in Oostzaan is klaar. Samen met de reconstructie van Zuideinde en Kerkbuurt is Oostzaan veel fietsvriendelijker.

Westzaan en Assendelft

 • Een kwalitatieve verbetering van het Kaaikpad tot aan de rotonde Noorderveenweg/Dorpsstraat is welkom. Je krijgt een aansluitende noord-zuid route van Communicatieweg tot Saendelft: snel, veilig en comfortabel. Een verbeterd Kaaikpad kan je in westelijke richting doortrekken naar de Noorderweg, dan vermijd je extra kruisbewegingen op de nog te bouwen rotonde Parkrijklaan.

Wormerland

 • In Wormer zijn vrijwel alle paaltjes verwijderd.
lassiestraat
Asfalt, tegels, platen. En let op deze put, in een haakse bocht, op de overgang van verschillende materialen. In het donker niet te zien. Als je hier met je voorwiel in komt ga je plat.
 • We hebben veel overlegd over de tijdelijke Zaanbrug waarmee we het nodige hebben bereikt. Een groot pijnpunt was dat fietsers op de rotonde aan de Wormerse kant voorrang moesten verlenen. Maar dat is nu voorlopig van de baan. Op ons voorstel is spookfietsen ontmoedigd door een goede oversteek van de Rigastraat te bieden.
  De fietsroute langs de Lassiestraat is rommelig met onder meer tegels die niet gelijk liggen, rijplaten met gladde kanten en lastige bochten. Er zijn meerdere valpartijen geweest.
 • De provincie wil de Zuiderweg en Westerringdijk verbinden met een fietstunnel onder de Leeghwaterweg. Hierdoor ontstaan veel conflictsituaties voor fietsers die door de tunnel gaan. We vinden het gevaarlijker en oncomfortabeler dan de huidige situatie.
leeghwaterwegtunnel conflictpunten
De nieuwe route telt meer meters en heeft diverse nieuwe conflictpunten

Zaandam

 • De Czaar Peterstraat is een veilige route van Westerwatering en Hermitage naar de Wilhelminabrug maar wordt onaangenamer voor doorgaand fietsverkeer. De Rozengracht is onveiliger, onder meer door lossende vrachtauto’s. We blijven ons inzetten voor een goede doorstroming voor de fiets.
 • Veel scholieren steken de Weer over. Er is een veilige oversteek nodig.
 • De smalle verhoogde fietspaden op de Wilhelminabrug worden tegen het advies van bureau Goudappel in toch gebruikt. Een gemiste kans om er een fietsstraat van te maken.
 • Het licht in de nare donkere tunnel onder de A8 bij het Zaanse Hoekje brandt na ons aanhoudend aandringen ook overdag.
 • De Peperstraat gaat helemaal op de schop.
 • Het Verkadeterrein langs de Provincialeweg wordt een woonwijk. Goede fietsverbindingen zijn nodig.
 • Een deel van het fietspad langs de Westzanerweg van de Veldweg tot de rotonde verdwijnt. We hebben een beter voorstel gedaan.
 • Over het mobiliteitsplan Zaanse Schans praten we mee.
 • De recreatieve DamtotDam fietsroute bevindt zich in het plannings- en opdrachtstadium. Over zijkanaal H komt een fietsbrug. Aan de Zaandamse zijde hebben we geadviseerd over de kruising die dit fietspad maakt met de gevaarlijke Sluispolderweg. De weg is smal met veel vrachtverkeer. Hier zijn verkeersmaatregelen nodig.
Zwanebloemweg
Je ziet nog vaag dat de markering voorheen óp de fietsstraat lag
 • Tegenwoordig hoeven markeringsblokken niet óp de fietsstraat of het fietspad maar kunnen ernaast. Ze zijn daardoor optisch breder. De Zwanenbloemweg is een mooie fietsstraat, als je goed op de foto kijkt zie je dat de blokken verplaatst zijn!

Zaandijk

 • De fietsroute van oost naar west bij de Guisweg is al vele jaren een heikel punt. Als er een fietstunnel komt krijgt hij een goede aansluiting op het snelfietspad langs de Provincialeweg. Dankzij onze inzet.
 • In Rooswijk is er nu de mogelijkheid om een rood fietserslint, een fietsstraat, door de Goodmanstraat en Presleystraat te maken, veilig voor de vele scholieren.
pdf ⋅ 2 MB

jaaroverzicht 2021-2022

Download