Oostzaan, herinrichting Zuideinde en Kerkstraat

Er is lang en breed gepraat over welke snelheid het Zuideinde moet krijgen. Wij hebben gestreden voor 30 km/uur en dat is het uiteindelijk geworden!

Snelheidsregime

Het Zuideinde is duidelijk een 30 km-gebied. Het gaat hier om een weg die midden in de bebouwde kom ligt met diverse kruisende wegen. De verkeersintensiteit is groot (12.000 motorvoertuigen, fietsers onbekend), en het is een belangrijke ontsluiting voor het dorp, maar de doorstroming en dus ontsluiting is bij 50 km/h niet gunstiger dan bij 30 km/h.
Op deze drukke weg is het risico op ongelukken tussen fietsers en (vracht)auto’s groot, de weggedeeltes waarop ze rijden zijn immers niet van elkaar gescheiden. Bij 50 km/h is het snelheidsverschil tussen fietser en auto daar zo hoog dat de gevolgen van ongelukken aanzienlijk groter zijn dan bij 30 km/h.

De hoofdregel uit Duurzaam Veilig: houd voertuigen met grote verschillen in massa en snelheid uit elkaar. In steeds meer steden en dorpen gaat men er daarom toe over om binnen de bebouwde kom een 30 km/h-regime te hanteren.
De Fietsersbond kiest voor het hele Zuideinde tot aan de Kolkweg voor het veiligste snelheidsregime, en dat is ook bij grijze wegen zoals hier 30 km/h, liefst ondersteund met handhaving.
Belangrijk is dat de inrichting van de weg zodanig is dat 30 km/h past in de perceptie van de automobilist.

Een ander argument is de leefbaarheid van de straat, die bij 30 km/h veel gunstiger is; dat zullen de bewoners ongetwijfeld toelichten. Een grote meerderheid van de bewoners is hiervan voorstander.