Fietsverbinding Clausbrug met Molletjesveer

Voorstel voor de missing link van een fietsvoorziening van de  Benedictweg naar bedrijventerrein Molletjesveer Zaanstad. Onderstaande brief heeft de Fietsersbond Zaanstreek verstuurd naar de provincie Noord-Holland. Daaronder staat kort de reactie van Noord-Holland, waar wij blij mee zijn.


Geacht College,

Vanaf de Zaan (Prins Clausbrug) loopt een fietspad langs de Ned Benedictweg (N 514). Ter hoogte van de Samsonweg (bij de VRI) steekt het pad de N 514  over, gaat nog over een honderdtal meters middels een om onderhoud schreeuwend tegelpad om tenslotte uit te lopen op twee fietssuggestie-stroken verder het bedrijventerrein op. Het is echter niet mogelijk voor de fietser om daarna rechtstreeks de reis voort te zetten naar het fietspad langs de N 246.       

In de fietsnota van de gemeente Zaanstad wordt  dit als een ongewenste situatie beschouwd en wordt de wenselijkheid van het opvullen  van een ‘missing link’  met het fietspad langs de N 246 uitgesproken.  

 

Wij willen u daarom de volgende suggestie doen: 

Voor de groep bouwmarkten en andere detailhandel langs loopt een goed befietsbare weg, (merkwaardigerwijs op de kaart ook Samsonweg geheten). Via deze weg kan de ‘missing link’ worden weggenomen door:

  • Het aanpassen van de splitsing Samsonweg/Samsonweg die nu onduidelijk is en dus risico kan opleveren,
  • Het verwijderen van een absurde tweehonderd meter lange tweezijdige fietssuggestiestrook,
  • Het aanbrengen van een brug over of duiker in de bermsloot langs de provinciale weg,
  • Het doortrekken van de fietsroute over de N 246 met aanpassing van de VRI ter plaatse. 

De provincie heeft ons geschreven dat zij in overleg met de gemeente Zaanstad zal treden om de mogelijkheden te bespreken om de fietsroute via de Samsonweg naar de N246 te leiden. Of dit qua verkeersveiligheid en capaciteit op het kruispunt mogelijk is, dient nader te worden onderzocht. Er staat groot onderhoud gepland voor 2017-2018. Momenteel wordt er een studie uitgevoerd om te kijken of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanvullende maatregelen kunnen worden meegenomen om de verkeersveiligheid en/of bereikbaarheid te verbeteren. Uiteraard wordt er een afweging gemaakt of de maatregelen opwegen tegen de te investeren bedragen, aldus de provincie.