Rondweg Westerkoog VVN

Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van de rondweg in Westerkoog en heeft de resultaten in een rapport gezet, zie de bijlage. Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan over VoetgangersOversteekPlaatsen (VOP of zebra), over (vrijliggende) fietspaden of fietsstroken.

Wethouder Dennis Straat heeft toegezegd de aanbevelingen zoveel mogelijk te volgen. Maar er speelt meer dan alleen veiligheid. Er is geen boom waar geld aan groeit en  de winkels moeten goed te bevoorraden zijn. Hierover merkt D’66 op dat bevoorraden met kleinere vrachtwagens veel problemen voorkomt.

De Fietsersbond denkt dat fietsstroken de veiligheid zullen bevorderen. Maar wellicht dat de 1,50 m brede fietsstroken slechts aangelegd kunnen worden als de mollengang in het midden van de weg verwijderd wordt. Vervolgens is het de vraag wat voor de fietser veiliger is, de mollengang of de fietsstroken.

mollengang?

Zoals in het rapport genoemd wordt, is het voor de veiligheid van de fietsers en  bromfietsers op de brug de Binding natuurlijk goed als de bromfietsers naar de rijbaan gaan.  Het te smalle betegelde fietspad op de brug is niet geschikt voor beide vervoersmiddelen.

Het moeilijkste van fietsen is het op en afstappen, met name voor ouderen en kinderen. Om deze reden is het, zoals de wethouder aangaf niet gewenst om het zebrapad door te trekken over het fietspad heen.

VVN-rapport