Fietsparkeren in Zaandam-Centrum en bij de stations

De gemeente organiseerde een excursie voor de raadsleden, politie en handhaving om het fietsparkeren in het centrum van Zaandam te bekijken. Waar zijn de problemen en welke oplossingen zijn er mogelijk. De fietsersbond was ook uitgenodigd. Na afloop hebben de raadsleden onderstaande uitgangspunten ontvangen.

De Fietsersbond is van mening dat een extra fietsenstalling in het zuiden van het centrum van Zaandam een welkome aanvulling is op het stallingstekort in dit gebied. Daarom heeft een tweede fietsenpakhuis in de Rozenhof onze steun. Een nadeel van de locatie is dat de bereikbaarheid niet ideaal is. Er moet goed nagedacht worden hoe dit fietsenpakhuis veilig bereikt kan worden.  

Onze uitgangspunten: 

  1.  Wij zijn geen voorstander van etagerekken. Ze leveren op papier veel fietsplekken op, maar in de praktijk worden bovenrekken weinig benut en zijn onderrekken moeilijker toegankelijk omdat je heel gemakkelijk je hoofd beschadigt. 
  2.  Fietsen die in het centrum buiten de daarvoor aangewezen parkeerplekken staan en geen gevaar of hinder voor anderen opleveren hebben een begunstigingstermijn, wij zijn van mening dat deze termijn, ook als de stalling gerealiseerd is, van kracht blijft. In het centrum geldt een termijn van 1 uur. Bij stations pleiten we voor een begunstigingstermijn van 8 uur. Is nu een uur. 
  3.  Alleen gevaarlijk gestalde fietsen moeten direct worden weggesleept. Wij pleiten ervoor om weggesleepte fietsen naar een fietsenpakhuis te verplaatsen. Van belang is het weghalen van weesfietsen en fietswrakken.
  4.  Naast de geplande grote stallingen vinden wij het belangrijk dat er op meerdere plaatsen rond het centrum kleine parkeerplekken komen zodat fietsers die kort naar een winkel gaan zo dichtbij mogelijk hun fiets kunnen neerzetten. 
  5.  We pleiten in heel de gemeente voor rekken waar je je fiets met een kabelslot  aan vast kunt maken.