Hempont

vooraf: De gemeente Amsterdam heeft 25 januari gereageerd. Met onderstaande analyse van de situatie is men het eens. Tussen 2013 en 2015 worden alle ponten gereviseerd, de indeling van het dek kan dan veranderd worden. De gemeente heeft te maken met randvoorwaarden ten aanzien van onder meer zeer zwaar transport en inzetten bij scheepsbranden. De insteek van Amsterdam is positief.

Aanpassen Hempont. 

Fietsersbond Zaanstreek en Fietsersbond Amsterdam komen gezamenlijk met een voorstel om de situatie voor de fietsers op de Hempont te verbeteren. 

aanleiding 

Steeds meer reizigers gebruiken de fiets als vervoermiddel tussen Zaanstad en Amsterdam-Westpoort. Daardoor komt het vooral in de spits vaak voor dat niet alle fietsers in het voor hen bestemde deel van de Hempont passen. Fietsers stellen zich dan op tussen de auto’s en hetvrachtverkeer, wat bij het op- en afrijden gevaarlijk kan zijn.

drukte bij hempont

Niet alleen fietsers nemen de pont. In de afgelopen jaren is het aantal brom- en snorfietsen in Nederland fors toegenomen. (Cijfers CBS: totaal 690.000 in 2007 tot 1.000.000 in 2011. )

Brom- en snorfietsers staan in hetzelfde vak als de fietsers. De brom- en snorfietsers rijden veelal met de motor aan de pont op en starten het apparaat op de pont voordat ze kunnen afrijden. De uitlaatgassen, die veel ongezond ultrafijnstof bevatten, hinderen de fietsers en schaden hun gezondheid.

Het aantal auto’s en vrachtauto’s op de pont is in de loop van de jaren niet toegenomen, maar juist afgenomen namelijk van 170.421 voertuigen in 2007 naar 114.321 in 2010. (gem Zaanstad, afd. S&O). Door de aanleg van de tweede Coentunnel, het stimuleren van fietsgebruik en de toename van het aantal brom- en snorfietsen zal deze trend alleen nog sterker worden.

voorstel 

We hebben begrepen dat een extra pont of extra afvaarten in de spits geen haalbare opties zijn. Daarom stelt de Fietsersbond voor om één van de huidige drie rijstroken voor auto’s te bestemmen voor brom-en snor fietsen. Het is eenvoudig om middels de aanbreng van een aantal “barrières” tussen de rijstroken hiermee een proef te doen.

Dat geeft meteen de mogelijkheid om in de vakken die nu voor fietsers bestemd zijn, brom- en snorfietsen niet meer toe te staan. Fietsers hebben dan de mogelijkheid een plaats te kiezen niet pal achter een uitlaat van brom- en snorfiets.

lege pont

We verwachten dat deze oplossing weinig effect heeft op de doorstroming van het autoverkeer, geen nadelen heeft voor brom- en snorfietsers, en met geringe kosten zowel de hinder van uitlaatgassen als het plaatsgebrek voor fietsers oplost.

En dat het op termijn meer mensen zal verleiden om per fiets tussen Amsterdam en Zaanstad te reizen.