Tijdelijke oplossing gevaarlijke situatie overweg Guisweg

Fietsers uit Rooswijk hebben voor de spoorovergang een verkeerslicht. Er moet voorkomen worden dat fietsers in de file op de spoorbaan terecht komen. Daarom moet het verkeerslicht voor fietsers die de Provincialeweg oversteken aansluiten op het verkeerslicht aan de Rooswijkse kant van de spoorbaan.