Herinrichting Overtoom tussen Westzaan en Nauerna

Op de Overtoom tussen Nauerna en Westzaan gaat een herinrichting plaatsvinden. Vanuit verkeerskundig oogpunt stelt Zaanstad voor om hier fietsstroken aan te leggen

Belangrijke fietsroute

Deze dijk is een snelle verbinding van Zaandam naar Pont Buitenhuizen, Assendelft en Beverwijk.
De route op deze dijk gaat ook meer bekendheid krijgen omdat hij wordt opgenomen in de toeristische routes in het kader van Ode aan het Landschap.
Wij vinden dat de route tussen Nauerna en Westzaan onderdeel moet uitmaken van een upgrade van de hele route tussen Zaandam en Buitenhuizen.

Fietsstroken

Wij raden fietsstroken van 2 meter aan.

Snelheid auto’s
Onderzoek van de SWOV uit wijst dat veel automobilisten langzamer rijden na toepassing van fietsstroken, door het versmallend effect. Maar ander onderzoek (o.a. uit Enschede) wees er ook op dat een beperkt aantal automobilisten juist sneller rijden door een geleidend effect van de stroken.

Positie auto’s naast de fietsstrook
Over het algemeen zal een automobilist meer afstand houden tot een fietser bij een bredere strook. Omdat de Overtoom onder een 60 km regiem valt daar graag zo breed mogelijke stroken.

Geparkeerde auto’s
De stroken die er nu al zijn (bij Westzaan) zijn trouwens erg smal en er wordt ook op geparkeerd. Op fietsstroken mag dat overigens niet. Maar een fietser die daar de strook verlaat loopt kans van achteren te worden aangereden. Die kans is iets kleiner bij een bredere strook.

Over de Westzanerdijk

De Westzanerdijk, oostelijk van de Overtoom, is onaangenaam door de sluizen, die zouden weg moeten. Net als westelijk van Westzaan. Wij zien dat stuk trouwens veel liever ingericht als fietsstraat. Als er snelheidsremmers nodig zijn dan liever sinusdrempels dan sluizen.

Tussen 2009 en 2013 heeft zich één kruispuntongeval voorgedaan op de Westzanerdijk (kruising Ringweg). Automobilisten komen op dat punt vanaf de Hoofdtocht behoorlijk hard aanrijden. Een sinusdrempel voor de Westzanerdijk óp de Ringweg zal de kans op ongelukken verminderen. Ook zien we daar graag de fietsers (van Westzaan naar Zaandam) in de voorrang.