Oversteek Provincialeweg in Zaandijk

Fietsers op het snelfietspad langs het spoor kunnen bij de Prunuslaan en Witte Veerstraat in Zaandijk de Provincialeweg oversteken. Zaanstad wil de situatie op de kruispunten veiliger maken, maar daarbij wordt de gebrekkige fietsoversteek bij de Witte Veerstraat opgeheven. Klik HIER om te lezen wat de gemeente van plan is.

We hebben hierop gereageerd.

De Fietsersbond heeft kennis genomen van de voorgenomen herinrichting van de kruispunten Prunuslaan en Witte Veerstraat. Over de kruising Prunuslaan, waarbij er aan beide zijden van de Provincialeweg een fietsoversteek komt, zijn wij tevreden.

Bij de Witte Veerstraat komt vooralsnog geen fietsoversteek. Dat betreuren wij ten
zeerste. Juist op deze plek is ook een fietsoversteek gewenst. Het voorziet namelijk
in een behoefte gezien het aantal fietsers dat hier rijdt en oversteekt. De fietser is
gebaat bij een veilig en fijnmazig netwerk.
Als de huidige fietsoversteek afgesloten wordt, moet de daar werkzame boer met
zijn trekker voortaan op het fietspad rijden. Dat mag in geen geval gebeuren. Een
trekker heeft namelijk niet de gewenste breedte die voor een fietspad geldt en is
daardoor levensgevaarlijk.
Wij zien dus graag dat een fietsoversteek bij de Witte Veerstraat bij de herinrichting
in de planning meegenomen wordt.