Tunnel station Koog aan de Zaan

Het tunneltje onder station Koog Bloemwijk (sinds december 2016 station Koog aan de Zaan) was ooit een voetgangerstunnel. Later is er een fietsvoorziening gekomen. Die voldoet maar matig doordat fietsers die van opzij komen pas op het allerlaatste moment gezien worden. Het zou helpen als de metalen spiegels vol deuken door betere exemplaren vervangen worden.

Bij regen is er bovendien veel wateroverlast. Wanneer komt er een oplossing?