Avant, Thorbeckeweg

De Thorbeckeweg kan op den duur het vele gemotoriseerde verkeer niet aan. Daarom worden de kruisingen met de Wibautstraat en de aansluitingen van de A7 aangepakt. De Westkolkdijk wordt afgesloten en het verkeer vanuit de Achtersluispolder rijdt de Thorbeckeweg op bij de Vlinder. Hier ontstaat een spaghetti van wegen met een busbaan en fietspad. Bovendien krijgt de Ambacht, het Oostzaanse bedrijventerrein aan de Zaandamse kant van de A7, voor fietsers een mooie aansluiting naar Amsterdam en de Achtersluispolder.

De Fietsersbond maakt zich sterk voor het belang van fietsers bij de komende herinrichting van de Thorbeckeweg (Zaandam) en Kolkweg (Oostzaan).

Oversteek bij de Ambacht
Weinigen weten dat er een voetgangersoversteek van de Ambacht richting Westkolkdijk is. Deze oversteek vervalt en wordt op ons voorstel vervangen door een viaduct in het verlengde van het huidige fietspad vanaf de Kerkstraat in Oostzaan. Wij zijn enthousiast dat er op deze manier een aansluiting ontstaat op het snelfietspad richting Amsterdam.
Deze route kan in de toekomst doorgetrokken worden langs de nieuwe woonwijk oostelijk van Straat Poelenburg richting de Watering om zo een schitterende snelle route te creëren

Vijfhoek
Het gemotoriseerde verkeerde gaat met een tunnel de Wibautstraat onderdoor. De fietsers op de Wibautstraat gaan over de tunnel heen, de verkeerslichten moeten gunstig afgesteld worden. Tijdens de bouw van de tunnel wordt het fietspad gebruikt voor autoverkeer waardoor fietsers niet over de Den Uylbrug kunnen rijden. Wij dringen aan op een noodfietspad aan de zuidkant van de brug.

De Vlinder
De Sluispolder wordt ontsloten via de Vlinderbrug, er komen aansluitingen zodat het verkeer niet meer via de Noorder IJ- en Zeedijk rijdt.
De situatie bij de Vlinder verslechtert doordat fietsers verkeersstromen naar en vanaf de Thorbeckeweg een aantal keren kruisen. De Fietsersbond vindt het ontvlechten van verkeersstromen van auto’s met fietsers belangrijk. Voorkomen moet worden dat fietsers die met hoge snelheid van de brug af komen meteen al een rijbaan met auto’s oversteken.

Oversteek Verlengde Stellingweg
De huidige fietsoversteekplaats over de Verlengde Stellingweg wordt vervangen door een tunnel of viaduct. Wij hebben een voorkeur voor een tunnel vanwege een kleiner hoogteverschil. Aandachtspunten zijn sociale veiligheid, brede fietsstroken en goede zichtlijnen. Een acceptabele helling is 3-4% steil.
Hopelijk wordt meteen het aansluitende fietspad op Skoon geasfalteerd.

Onze volledige reactie op de plannen voor Avant kan hieronder gedownload worden.

msword ⋅ 30 KB

reactie-Fietsersbond-project-Avant-Thorbeckeweg

Download