Advies inrichting Vincent van Goghweg

Het fietspad aan de stadskant van de Van Goghweg moet vier meter breed worden, vanwege de hoge fietsintensiteit. Dit is een van de adviezen die de Fietsersbond aan de gemeente gegeven heeft. De andere staan hieronder.

  • Wij juichen het toe dat de brommers van het fietspad gehaald worden.
  • De plaatsing van VRI’s  bij de kruising van de Van Goyenkade zal naar onze mening een grote verbetering voor veiligheid van fietsers met zich meebrengen.
  • Wij gaan er vanuit dat de  fietspaden op de Van Goghweg uitgevoerd worden in rood asfalt. Dat zal  het comfort en veiligheid voor de fietser  sterk verbeteren.
  • Wij adviseren  het fietspad vanaf de Van Goyenkade aan de noordzijde tot de Rembrandtstraat te verbreden tot 3 meter zodat ook hier een legaal dubbelzijdig fietspad kan ontstaan.
  • Vanwege de hoge fietsintensiteit aan de zuidkant is een breedte van 3.60 m en 2.95 m niet volgens de richtlijnen. Wij adviseren dan ook om het fietspad  een breedte van 4 meter te geven.
  • U heeft toegezegd dat de scherpe bochten die nu nog ingetekend staan minder scherp worden gemaakt. Dat vinden wij een goede zaak.

Het vorige ontwerp met het fietspad op palen bij de Van Goyenkade, Mauvestraat was volgens ons de beste oplossing.  Wij begrijpen echter het standpunt van de gemeente om nu  geen dure investering te doen omdat het fietspad van de Overtuinenontwikkeld gaat worden. U heeft toegezegd dat als dit niet door gaat er ingezet moet worden op een goede fietsverbinding via de Mauvestraat.

Wij voorzien wel problemen doordat het verkeerslicht bij  deze kruising vermoedelijk genegeerd gaat worden.