Westerkoog rondweg, reactie Znstd op VVN

Op 26 maart 2013 gaf de gemeente ZNSTD een reactie op het VVN rapport over de rondweg Westerkoog. De insteek van VVN was duurzaam veilig.

De gemeente begint met de uitleg dat ze bij de herinrichting in 2006 een belangenafweging heeft gemaakt tussen de bestaande situatie, de omwonenden en de beschikbare middelen. Argumenten om destijds geen 30 km zone te kiezen waren vooral de verkeersintensiteit. Het aantal ongevallen voor 2006 was hoger dan er na.
Verder stelt de gemeente dat de openbare wijkvergadering niet ontevreden over de huidige situatie is. Er zal dus weinig gaan veranderen.

Volgens Duurzaam Veilig horen er vrijliggende fietspaden bij een 50 km weg, maar de gemeente noemt argumenten om dit niet te doen. Het gaat ruim 1 miljoen kosten en er zijn veel zijaansluitingen waar de fietsters op het fietspad last krijgen van afslaand verkeer (alsof dit nu niet ook al zo is).
Ook is er al een veilige fietsroute middendoor langs de woningen van de Prinsenstichting. Wat er niet bij verteld wordt is dat na de aanleg van de wijk er ca. 15 jaar een onverharde route heeft gelegen (lees modderpad). En dat de huidige fietsroute nu al gedeeltelijk als eenrichtingsweg voor auto’s in gebruik is.
Wat wel overgenomen wordt is het voorzien van de oversteekplaatsen (maar niet alle) van een middeneiland.

Een parkeerverbod op de rondweg is niet urgent: er wordt alleen geparkeerd in enkele vakken bij het winkelcentrum.
Onbegrijpelijk is dat  de parkeergelegenheid in de woonerven beschreven wordt met de opmerking: er wordt nauwelijks buiten de P vakken geparkeerd. Niets is minder waar.
Matrixborden voor de Binding (de busbrug) komen er niet omdat ze te duur zijn, maar er komen wel tekstborden. Een slagboom voor de Binding wordt te storingsgevoelig gevonden.

Al met al gaat er dus weinig veranderen ten opzichte van de huidige situatie!