Herinrichting Bartelsluisbuurt Wormerland

De Fietsersbond zet kanttekeningen bij het voornemen van de gemeente Wormerland om een vrijliggend fietspad aan te leggen in de Engewormer. Onze voorkeur gaat uit naar fietspaden op de dijk, gecombineerd met het autoluw maken van de dijk. De gemeenteraad heeft al  in 2005 besloten dat de dijk alleen bedoeld is voor bestemmingsverkeer, sluipverkeer moet dus worden tegengegaan.

plaats nieuwe brug

De Bartelsluis tussen het dorp Wormer en de polder Engewormer is een flessenhals waar dagelijks 4000 auto’s (veelal forenzen tussen Wormer en de A7) zich mengen tussen vele fietsende scholieren en toeristen op huurfietsen. Om de plaatselijke bewoners rust te gunnen en de veiligheid van de fietsers te verbeteren wil de gemeente Wormerland een brug aanleggen ten westen van dit buurtschap, tussen de Veerdijk en de Engewormer. Een nieuwe brug zal het aantal auto’s eerder doen toenemen dan afnemen, met meer gevaar voor de fietsers in de rest van de Engewormer en meer overlast door geluid en fijnstof.

Onderdeel van het plan van gemeente en hoogheemraadschap is een apart fietspad onderin de Engewormerdijk tussen de Bartelsluis en de Kalverringdijk (richting Zaanse Schans).
De Fietsersbond Zaanstreek denkt graag mee en noemt alvast de volgende knelpunten

  • een fietspad onderin de dijk ontneemt ten westen het zicht over de Zaan als industrieel erfgoed (met o.a. zeepziederij De Adelaar) en veenpolder De Engewormer ten oosten
  • scheiding van verkeersstromen levert extra gevaar op daar waar ze elkaar weer ontmoeten (bij de Kalverringdijk)
  • de fietsers moeten de dijk afdalen en weer beklimmen

zeepziederij De Adelaar 

Het is volgens ons een betere oplossing om op de dijk aan weerszijden een fietspad te maken; de dijk moet daarvoor verbreed worden.

We worden graag betrokken in een overleg over inrichting van de Engewormerdijk; de politiek in Wormerland lijkt hier voor open te staan. De dijk is evenwel eigendom van het Hoogheemraadschap en daar is nog geen contact mee.