Tijdelijke Zaanbrug, bezwaar voorrangswijziging

Er wordt een nieuwe Zaanbrug gebouwd op de plaats van de huidige. Het verkeer gaat over een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer.

Voor de aansluiting vanuit Wormer op deze brug zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk. Hierover is met vele partijen overleg gevoerd, waaronder de Fietsersbond. Wij vinden de tijdelijke situatie gevaarlijk en hebben bezwaar aangetekend.

Update: ons bezwaar is voorlopig geaccepteerd en de situatie voor de fietsers blijft zoals hij was, op de rotonde in de voorrang. Als het gemotoriseerd verkeer toch vastloopt beraadt Wormerland zich alsnog.

Hier een plattegrond van de straten bij het Unieplein, daar ligt de rotonde waar het verkeer naar de brug overheen rijdt.

Unieplein, situatie toevoer tijdelijke Zaanbrug
De rotonde ligt op het Unieplein

De rotonde op het Unieplein wordt nu ook door fietsers geheel tegen de klok in genomen. Dit komt de veiligheid ten goede omdat het voldoet aan de verwachting dat fietsers aan de buitenzijde van een rotonde met de auto’s meerijden. Vanuit die verwachting is het onlogisch dat de fietsers in de nieuwe situatie auto’s op de weg richting brug voorrang moeten verlenen. Dit fietspad op de rotonde dat de Lassiestraat kruist komt in de plannen iets verder van de rotonde af.

unieplein fietspad uit de voorrang
Het is de bedoeling om het fietspad van Mercuriusweg naar Rigastraat op enige afstand van de rotonde te leggen.

Wij maken bezwaart tegen het afwijken van de gangbare vormgeving van een verkeersplein met vrijliggend fietspad binnen de bebouwde kom.

Bovendien wordt het een gevaarlijke oversteek, omdat er bij deze oversteek geen rustpunt gemaakt kan worden.
Het argument om fietsers uit de voorrang te halen “om de doorstroom van het autoverkeer te verbeteren” is, zeker nu de fietsers gewoon met de rijrichting mee rijden, volkomen onlogisch.

De volledige tekst waarin ons bezwaar uitgebreid beargumenteerd wordt staat in de download.

 

pdf ⋅ 87 KB

tijdelijke brug, bezwaar voorrangswijziging Lassiestraat-Unieplein

Download