Fietstunnel onder de Leeghwaterweg

De kruising Leeghwaterweg (N515) met de Westerdijk/Zuiderweg wordt aangepast. De provincie is voornemens fietsers van de kruising weg te halen en om te leiden via een tunnel onder de N515. De belangrijkste reden is dat de N515 op dit punt een 80 km weg is en het kruisen daarvan voor fietsers onveilig is. Bovendien worden er steeds meer toeristen verwacht.

De Fietsersbond heeft de situatie en de plannen zorgvuldig bekeken en heeft zijn visie aan de provincie gestuurd. Hieronder enkele punten, de gehele reactie staat in de download.

leeghwaterwegtunnel conflictpunten
De nieuwe route telt meer meters en heeft diverse nieuwe conflictpunten

kanttekeningen

1. Oversteken voor fietsers wordt omslachtiger. Weliswaar hoeft de N515 niet meer gekruist te worden, maar fietsers uit alle richtingen hebben dan wel minstens 2 extra oversteken en moeten extra meters afleggen.

2. Zowel vanaf de Leeghwaterweg als de Westerdijk kan de fietser in de huidige situatie in een vloeiende lijn met de verkeersstroom doorfietsen naar de Zuiderweg. De fietser heeft hier tegelijk met wachtende automobilisten groen licht en in de praktijk gaat het soepel. De meeste automobilisten gaan linksaf richting A7 of rechtsaf naar de Leeghwaterweg.
De tunnel uit worden fietsers verder geleid over een parkeerterrein en gaan via een T-sluiting de Zuiderweg  op. Daar moet je ook weer omhoog fietsen.

3. De aansluiting op de Zuiderweg is niet duidelijk. Als deze in het verlengde komt van het bestaande tweerichtingsfietspad op de Ramsbeek zal er nog stevig geklommen moeten worden.
We zien nu al dat de wegbeheerder met de aansluiting van het tweerichtingsfietspad langs de Ramsbeek met de kruising in zijn maag zit, want het fietspad is al een paar keer veranderd van verplicht naar niet-verplicht en weer andersom, verkeersdeelnemers telkenmale in twijfel achterlatend.

4. Het stuk Zuiderweg tussen Kalf/Heerenhuis en kruising N515 kan druk zijn. De fietsers vanaf Kalf naar Enge Wormer worden weliswaar uit deze drukte gehaald, maar moeten nu de Westerdijk oversteken. Fietsers die verder westwaarts willen naar de Leeghwaterweg (bijv. scholieren naar het Michaëlcollege en de toeristen naar de Zaanse Schans voor wie de tunnel bedacht is) moeten dan langs wachtende auto’s weer terug fietsen.

 

andere oplossingen

Je kunt zoals hier de situatie aanpassen door fietsers om te leiden. Maar je kunt ook het autoverkeer op de kruising verminderen. In de download ons volledige advies hierover.

pdf ⋅ 2 MB

Fietsplan Leeghwaterweg

Download