Zandweg en de uitbreiding van Cargill

Binnen de gemeente Wormerland speelt al jaren het dossier ‘Zandweg en de uitbreiding van Cargill’.

Vanuit GroenLinks komt het voorstel de mening van de Fietsersbond te vragen over de bouwuitbreiding aan de Veerdijk. Daar komt namelijk de fabriekswand naar voren (richting de doorgaande weg) en er komt een loop-corridor boven de weg. De wegoppervlakte en breedte wijzigt niet maar toch rijst de vraag of het voor de (recreatieve) fietser gevaarlijker wordt.

Wethouder Berkhout sluit zich hierbij aan en vraagt de mening van de Fietsersbond.

zandweg cargill
Het gaat om dit gebied aan de Zaan in Wormer.

Hieronder een foto van de Veerdijk uit Google Maps.

zandweg cargill2

De Fietsersbond adviseert om maatregelen te nemen bij een optische versmalling van het wegdeel ‘Veerdijk ter hoogte van de Cargillfabriek’.

a) De wegoppervlakte en -breedte moeten daadwerkelijk ongewijzigd blijven;
b) Fietsers op de Veerdijk moeten goed zicht blijven houden op verkeer wat vanaf de Eenhoornweg komt, en omgekeerd;
c) Er moet veel duidelijker dan nu gemarkeerd worden dat de Veerdijk voorrang heeft op de Eenhoornweg. Dat wordt momenteel slechts aangegeven met één voorrangsbord B6 op de Eenhoornweg, en met vervaagde haaientanden op het wegdek;
d) De maximale snelheid op dit wegdeel moet 30km/u worden;

Voor veilig fietsverkeer is het noodzakelijk dat er ruime zichtlijnen zijn. Elkaar zien betekent dat je goed rekening met elkaar kunt houden en dat voorkomt ongevallen. Op dit stuk Veerdijk mogen daarom nooit vrachtauto’s worden geparkeerd.

Wij adviseren om geen bufferruimte voor parkerende vrachtwagens op de uiterste hoek Veerdijk-Eenhoornweg toe te staan. Een bufferruimte op deze plek zou even onwenselijk zijn als bebouwing, omdat ook geparkeerde vrachtwagens de zichtlijnen wegnemen.

We hebben een advies voor de aansluiting van de Zandweg. Zie voor het volledige advies de download.

msword ⋅ 26 KB

Opmerkingen bij Bestemmingsplan Zandweg 232 tm 242

Download