In binnenstedelijk gebied 30 km/h

Snelheid is de meest doorslaggevende factor in een ongeval met “zachte” weggebruikers. Een botsing met een auto die 30 kilometer per uur rijdt overleeft bijna iedereen. Maar met een auto die 50 kilometer per uur rijdt is dat niet zo. En bedenk dat het aantal kinderen en oudere kwetsbare mensen op de weg groeit.
De Westzijde van Ruijterveer tot Papenpad is bochtig en onoverzichtelijk, daarom 30 km/h.

Onveilig
Op wegen waar auto’s en fietsen gemengd rijden ontstaan gevaarlijke situaties. Grote verschillen in massa en snelheid zorgen voor nare gevolgen bij schampen of andere aanrijdingen.
Bij 50 km/h neemt de ernst van ongelukken beduidend toe als je het vergelijkt met 30 km/h. Er gebeuren 30% meer letselongevallen, 50% meer ernstige letselongevallen en 60% meer dodelijke ongevallen. Tussen 1998 en 2007 zijn er door snelheidsverlaging 1600 verkeersdoden minder gevallen, stelt VVN.

Veel langere remweg
Niet alleen komt de klap veel harder aan als een auto 50 km/h rijdt, ook de remweg is veel groter. Een auto heeft bijvoorbeeld bij 30 km/h 6 meter nodig om te remmen. Bij 50 km/h wordt die remweg 17 meter. De automobilist heeft daardoor minder mogelijkheden om een ongeluk te voorkomen.

Duurzaam Veilig
Conform Duurzaam Veilig moeten snelheidverschillen tussen fiets en auto geminimaliseerd worden. Bij gemengd verkeer, ook op grijze wegen, is de enige aanvaardbare snelheid 30 km/h, zeker als er veel langzaam verkeer op zo’n weg zit. Laat staan als schoolkinderen de weg gebruiken.
Ook op de leefbaarheid heeft 30 km/h een positief effect; hier gaat het om onder meer geluidsniveau en de hoeveelheid uitlaatgassen.

Oostzaan
Oostzaan is een modelvoorbeeld voor andere gemeenten. Op het Zuideinde moest een oplossing gevonden worden voor de grote stroom motorvoertuigen waaronder de bus. De twee uitgangspunten waren goede doorstroming en maximale veiligheid. Daar is gekozen voor een indeling als 30 km-gebied met voorrang op de zijwegen. Meer en meer kiezen gemeenten voor 30 km/h op dit soort wegen.
De Fietsersbond adviseert 30 km/h op de binnenkort opnieuw in te richten Westzijde tot de Papenpadsloot.

In 50 km-zone fietspaden
Als er toch voor een maximum van 50 km/uur gekozen wordt, kan er niet ingericht worden met fietsstroken, maar moeten er gescheiden fietspaden aangelegd worden.

30-km-zone