Rotondes kunnen veiliger

Op rotondes gebeuren relatief veel ongelukken. Van het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn is 70% eenzijdig van aard en kan de oorzaak worden gevonden in niet snel herkenbare onvolkomenheden in bestrating, verlichting etc.
De stoepranden die bedoeld zijn om voetgangers van fietsers en brommers te scheiden vormen een potentiële bron van (bijna)ongelukken. Fietsers vallen over de hoge kant omdat zij meer op het verkeer letten. Wij hebben Zaanstad gevraagd om deze af te vlakken.
Bij een scherpe bocht kom je gemakkelijk op de weghelft van tegemoetkomende fietsers terecht. Fietsen is veiliger en comfortabeler als een aantal scherpe bochten flauwer gemaakt wordt.
Hieronder noemen we een aantal concrete verbeteringen.

Veldbloemenweg/Dr. H.G. Scholtenstraat
Gepleit wordt om de hoge randen af te vlakken naar straathoogte. Door een andere kleur en bestrating (klinkers vs asfalt) ontstaat een duidelijk onderscheid.
Daarnaast zijn de bochten naar links, bijvoorbeeld komend van de Veldbloemenweg, te scherp om de automobilist tijdig te waarschuwen dat fietsverkeer van links ook voorrang heeft. Aan de noordoostkant van deze rotonde ligt een scherpe bocht, komend vanaf de Paltrokstraat en daarna naar het zuiden toe. Bij het nemen van deze bocht naar rechts kom je op de verkeerde weghelft uit. Bezien hoe deze beide bochten verbeterd kunnen worden

Prins Bernardplein
Sommige hoeken zijn hier al afgevlakt maar komend vanuit het noorden langs de brandweerkazerne kan de bocht naar rechts worden afgevlakt.

Gerhardstraat/Vermiljoenweg
Ook hier bepleiten wij het afvlakken van de trottoirranden en kleur en bestrating het onderscheid te laten maken.
De bocht komend vanaf het Pennemes voor de rotonde naar links is te scherp. Dat geldt ook voor de bocht als je bij het Mennistenerf de Gerhardstraat oversteekt en direct naar rechts gaat.

Vermiljoenweg/De Weer
Komend vanuit het zuiden en kiezen voor doorgang naar het noorden over het fietspad levert een onnodige bocht die gemarkeerd wordt door een hoge trottoirrand.

De Weer/Twiskeweg
Veel hoge randen die kunnen worden afgevlakt. Een voorbeeld op deze rotonde is er al. Dat is aan de oostkant.

Twiskeweg/Straat Poelenburg
Ook hier kunnen trottoirranden worden verlaagd naar straatniveau. Vooral de scherpe bocht naar rechts, komend vanaf de straat Poelenburg richting het noorden kan flauwer.

Poelenburg/Weerpad
Het stukje fietspad tussen de rotonde en het Geuzenpad zorgt voor een ander gebruik dan bedoeld. Komend van het Geuzenpad kan men niet direct oversteken om richting Oostzaan te gaan en wordt het voetpad gebruikt. Eigenlijk moet de hele rotonde gevolgd worden.
Komend van Oostzaan kiest men vaak het fietspad dat eindigt bij het Geuzenpad. Fietsers vervolgen hun tocht op de rijweg met alle gevaarlijke gevolgen van dien. In de toekomst zal dit met de voorgenomen nieuwbouw wellicht veranderen. Wij adviseren daarom het fietspad in ieder geval door te trekken naar de volgende rotonde. Nu leidt het tot verwarring.

Dodoneusstraat / Poelenburg
Komend vanuit de Dodoneusstraat zou de kruising/rotonde te hard benaderd worden. Wellicht kan een drempel voor de rotonde het verkeer attent maken dat er fietsers/voetgangers voorrang hebben.

Leeghwaterweg / Sonoyweg (via Pinksterdrie)
De provincie Noord-Holland is de wegbeheerder. Voorrang voor de fietser maakt de situatie veiliger.
Zie het artikel elders op deze site.