Middel Westzaan wordt deels fietsstraat

De Middel wordt veiliger

Nieuws van 6 oktober. Er was verschil van inzicht met Rijkswaterstaat, maar nu heeft Rijkswaterstaat toestemming verleend om met de wegwerkzaamheden te beginnen.

Op de Middel bij het Freek Engelpad is in augustus 2015 een dodelijk ongeluk gebeurd. Na het ongeluk heeft de gemeente een bord geplaatst zodat fietsers vanaf het Freek Engelpad voorrang moesten verlenen aan verkeer op de Middel. De Fietserbond heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Dit was voor Zaanstad de reden om de Middel aan te passen. In de zomervakantie wordt het plan uitgevoerd, wij hebben ons bezwaar ingetrokken.

Het stuk Middel tussen het Freek Engelpad en het fietspad naar Saendelft wordt een fietsstraat. De auto’s, er rijdt hier alleen bestemmingsverkeer, moeten voorrang verlenen aan de fietsers. Voor de vele scholieren die vanuit Saendelft naar het Saenredamcollege of het Sint Michaelcollege fietsen is dit een wezenlijke verbetering.
Een probleem is het hoogteverschil tussen de brug bij het Engelpad en de Middel, we weten nog niet hoe dit opgelost gaat worden voor fietsers die vanaf de brug richting Westzaan gaan.

De Fietsersbond is blij met deze oplossing, Zaanstad is een mooi stukje fietsinfrastructuur rijker!
Op de foto de huidige situatie.

Middel-haakse-bocht
oude situatie