Brug over de Nauernasche Vaart in N203

De Fietsersbond heeft de volgende brief gestuurd naar de provincie Noord-Holland:

In verband met de werkzaamheden aan de brug in de N203 (Zaandam – Uitgeest) bij Krommenie wordt deze verbinding medio juli afgesloten voor (brom)fietsers. De aannemer heeft deze ruimte nodig om blijvende doorgang van het gemotoriseerde verkeer mogelijk te maken. 

Er is gekozen voor de goedkoopste en meest gemakzuchtige oplossing van dit probleem, de ‘omleiding’. Waarmee kosten, risico en ongemak worden overgeheveld naar de individuele  fietser, de zwakste en meest kwetsbare verkeersdeelnemer. Terwijl de werkzaamheden aan de brug Krommenie toch ten principale worden verricht ten behoeve van het gemotoriseerde verkeer. En het gaat hier niet om een tijdvak van enkele weken, maar van minimaal negen maanden. 

Met name de fietsers-omleiding via de Vaartbrug vinden wij bezwaarlijk. De Vaartbrug is een flessenhals in de verbinding Krommenie-Wormerveer. Reeds nu wordt deze brug door deskundigen als een gevaarlijk punt voor fietsers aangemerkt door de vermenging van fiets- en gemotoriseerd verkeer als gevolg van  de beperkte capaciteit van de brug voornoemd. Dat gevaar zal alleen maar toenemen door het verhoogde aanbod van fietsers en de in onze ogen onvermijdelijke groei van het gemotoriseerde verkeer door sluipverkeer. Het tweemaal gedwongen oversteken van de drukke Provinciale Weg draagt evenmin bij tot veiligheid van fietsers. 

Dat een omweg over aanzienlijke afstand, grotendeels over een niet geasfalteerde route niet bepaald bijdraagt tot snelheid en comfort spreekt voor zich, vooral als fietsers door de omleiding  ook nog op diverse kruispunten worden opgehouden door verkeerslichten. 

De oplossing voor het probleem ligt voor de hand: een tijdelijke fiets- en voetgangers-verbinding over de Nauernasche Vaart , met aansluitingen op het huidige fietspad langs de Provinciale Weg. Een oplossing waarvan de Fietsersbond afdeling Zaanstreek een warme voorstander is.