Wegbeheerder kan aansprakelijk zijn bij ongeluk met obstakels

Als een fietser schade heeft doordat hij tegen een paaltje of ander obstakel aanrijdt heeft de gemeente standaard de reactie: “Let beter op, het is je eigen schuld”.

Maar het ligt genuanceerder. Gemeenten kunnen gemakkelijker aansprakelijk gehouden worden voor een fietsongeval dat is veroorzaakt door een gevaarlijke wegsituatie, zoals een onverwacht obstakel. Dat volgt uit de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 juli 2019.
Wegbeheerder is vaak de gemeente maar kan ook de provincie of het hoogheemraadschap zijn.

slachthuisstraat paaltje (6) site
Fietspaaltje met schrammen door aanrijdingen. En daardoor scheef. Slachthuisstraat Zaandam, een doorgaande route van de Oostzijde naar het noorden.

Botsing
Een vrouw fietste met een andere fietser en botste op een paaltje midden op het pad waardoor ze viel (niet het paaltje van de foto). Zij stelde de gemeente aansprakelijk omdat ze blijvend letsel had op gelopen. Bij de gewone rechter kreeg zij geen gelijk, maar het gerechtshof gaf haar wel gelijk.
Kern van de zaak is de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor een veilige weginrichting. Volgt de gemeente de CROW richtlijnen? Zijn obstakels echt noodzakelijk? En zijn ze veilig? Dienen de obstakels hun doel? Kortom, de gemeente is verantwoordelijk en dat maakt de gemeente ook vaak, vaker dan tot nu toe werd aangenomen, aansprakelijk.

De uitspraak
Het Gerechtshof acht de gemeente in hoger beroep toch aansprakelijk en het slachtoffer krijgt haar schade vergoed. Het paaltje stond midden in een bocht. Dit is geen logische plek en dat brengt een extra risico op ongevallen met zich mee. Daarnaast was de verplichte inleidende ribbelmarkering afwezig.
Deze uitspraak creëert duidelijkheid over de eisen waaraan de gemeente moet voldoen. Het komt nog te vaak voor dat een fiets-ongeval wordt veroorzaakt door een obstakel op de weg. Als er sprake is van (blijvend) letsel, is een langdurige strijd over de aansprakelijkheid het laatste waar een slachtoffer bij gebaat is.
(Bron: Letselschade.com)

Een paaltje moet ingeleid zijn met ribbelmarkering, vlak onder een lantaarnpaal staan, niet direct voor een kruising (dan let je op verkeer van beide kanten), niet bij een bocht.

Klik hier voor een uitgebreider verhaal over schade door paaltjes.