Nieuwe fietsbrug Saendelft

Ons is gevraagd om te kijken of de bestaande fietsroute (blauw op de kaart) in Saendelft een goed alternatief is in plaats van een nieuwe route (groen op de kaart) waar een brug voor gebouwd moet worden. Het laatste nieuws is dat enkele bewoners bezwaar hebben aangetekend en dat Zaanstad de brug niet bouwt.

Wij geven de voorkeur om de groene route te realiseren. De blauwe fietsroute bedient een veelvoud aan bestemmingen: Krommenie-West met veel schoolverkeer, verkeer naar het station, verkeer naar de verzameling scholen aan de Schoolkade: een school voor voortgezet onderwijs, een dagopvang en naar wij menen drie basisscholen. Een nogal rommelige mix met relatief veel brommerverkeer en een soms jachtige situatie voor het station, niet zo aantrekkelijk dus voor jonge kinderen.
Jong geleerd is oud gedaan, de FB is een warme voorstander om kinderen zo vroeg mogelijk op de fiets naar school te laten gaan. En de groene route geeft daartoe juist de gelegenheid en de stimulans. Juist de specifieke vormgeving van de route draagt bij tot het zich in het verkeer leren gedragen. Misschien dat de aanleg van de groene route gepaard zou kunnen gaan met een gerichte actie in dit specifieke gebied: zelfstandig op de fiets naar school.
Daarnaast: de FB is voorstander van een fijnmazig stelsel van (veilige) fietsverbindingen. Als je de fietsvoorzieningen in Saendelft ziet als een rooster dan vormen de groene plus blauwe route een cel in de fietsverbindingen die precies op schaal is. Dus niet schrappen, maar gebruiken als onderdeel van een groter geheel.

logo-FB-Zaanstreek-brief