Westerkoog, standpunt Fietsersbond over rondweg

De rondweg Westerkoog is een gebiedsontsluitingsweg waar 50 km/uur gereden mag worden. Maar hij voldoet niet aan de essentiële herkenbaarheidskenmerken, waar Veilig Verkeer Nederland in haar rapport naar verwijst. 

Volgens ASVV 2012 (Aanbevelingen Stedelijke VerkeersVoorzieningen) zijn fietsstroken langs zo’n weg tweederangsmaatregelen. Als hier toch mee gewerkt wordt, zijn er stroken nodig van 2,0 m breedte en daarnaast moeten de rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer elk minstens 2,90 m breed zijn. Anders komen de auto’s toch weer deels op de fietsstrook terecht.

Totaal benodigde breedte 9,80 m terwijl de gemiddelde breedte van de weg 7,10 m breed is. Dit lukt dus niet. 

Om de weg te laten voldoen aan duurzaam veilig moet deze

  • hetzij worden verbreed om bij 50 km-regiem snel en langzaam verkeer te scheiden,
  • hetzij eenrichtingsverkeer worden voor auto en bus; dan worden fietspaden/stroken van 2 m aan beide zijden van de weg mogelijk,
  • hetzij omgezet worden in een erftoegangsweg met 30 km-regiem.

 

Ons standpunt

Het advies van de Fietsersbond is om de Westerkoogweg in te richten als eenrichtingsweg voor auto’s, bussen en vrachtwagens, met fietspaden/stroken van 2 m aan beide zijden van de weg.

Bij omzetting in een weg voor eenrichtingsverkeer komt de bereikbaarheid van de wijk per bus en auto niet in gevaar vanwege de geringe omrijdafstanden.

 

Reageer door links van dit artikel op rondweg Westerkoog te klikken.