Eilanden van Hain

Aan het einde van de Militaireweg wordt een wijk met 235 woningen gebouwd. Het fietspad dat aanvankelijk gepland was wordt nu gedeeltelijk wandelpad. De Fietsersbond komt op voor het gehele fietspad.

eilanden-van-hain

In de oorspronkelijke ontwikkelingsschets Eilanden van Hain is een fietsroute ingetekend die onze warme instemming had. In de schets zoals deze werd getoond op de inloopavond in Trias was echter een deel van de fietsroute veranderd in een exclusieve wandelroute. Reden daartoe was dat bewoners van de Militaireweg vreesden voor ‘inkijk.’
Het ontgaat ons dat een snel passerende fietser die bovendien op zijn/haar pad moet letten meer gevaar voor ‘inkijk’ zou opleveren dan een veel langzamer passerende wandelaar, en vanwege dat inkijkrisico geweerd zou moeten worden. Als er al aanleiding zou zijn voor vrees van ‘inkijk’ dan lijkt aangepaste beplanting en/of verlaging van het niveau van het fietspad meer voor de hand te liggen.
Wat ons echter vooral verbaast in de opzetwijziging is dat zondermeer de eerste (of laatste) paar honderd meter uit een fietsroute verwijderd worden. Daarmee is het geen fietsroute meer. Ook al zou het resterende deel van de route wel worden aangelegd, dan nog is er sprake van aanzienlijk functieverlies. Waar de Eilanden van Hain een plek moeten zijn waar ‘verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten’, daar is de toekomst voor het fietsen toch wel een stuk beperkter geworden.
Het moge duidelijk zijn dat de Fietsersbond grote moeite heeft met de geschetste gang van zaken en krachtig aandringt op herstel van de oorspronkelijke route.