Kaaikpad in Assendelft

Zaanstad gaat een nieuw fietspad aanleggen in het verlengde van het Kaaikpad tot de voetbalvelden van SVA. We zijn blij met elk nieuw fietspad, hoe fijnmaziger het fietsnetwerk hoe beter.

Als alternatief voor de drukke route op de Dorpsstraat, ten zuiden van de rotonde, is een fietspad welkom. Als we de plannen goed bekijken loopt het fietspad van het Jaap Bootpad tot aan de sportvelden. En het eindigt met een schrikhek, een schrikhek op een fietspad is onveilig.

Laat het fietspad doorlopen tot de Communicatieweg! Dan ontstaat er voor fietsers echt een nieuwe alternatieve verbinding.

kaaikpad gemeente
Het rode gedeelte gaat Zaanstad aanpakken.

1. Comfortabel en veilig

We gaan er vanuit dat het fietspad geasfalteerd wordt. Wij willen graag dat een breedte van 3,50 meter gehanteerd wordt, om veilig in twee richtingen te kunnen fietsen. Daarnaast veilige bermen en bij de bruggen zijn ruime bogen nodig.

kaaikpad
Wij zien mogelijkheden om de fietsinfra wezenlijk te verbeteren.

2. Verbeter de hele fietsinfra

Ontwikkeling van dit fietspad kun je niet los zien van andere ontwikkelingen in dit gebied. We denken dan aan de geplande openstelling van de Noorderweg voor autoverkeer van en naar Saendelft. Door de verwachte groei van <300 naar meer dan 7500 mvt/e zal de Noorderweg minder aantrekkelijk worden voor fietsers.

Als het Kaaikpad wordt doorgetrokken naar de Communicatieweg ontstaat er voor fietsers echter een nieuwe alternatieve verbinding.

Het Kaaikpad moet dan in de richting van de rotonde Dorpsstraat wel worden verbeterd en richting de nog aan te leggen rotonde Parkrijklaan worden doorgetrokken.

Compleet wordt het als het Kaaikpad ten noorden van de Noorderveenweg verbonden wordt met het Kaaikpad ten zuiden daarvan, door een brug, tunnel, nieuwe rotonde of met VRI geregelde oversteek.

Dan krijg je snelle, veilige en comfortabele aansluitende Noord-Zuid verbindingen, geheel ontvlochten van het drukke verkeer op de gehele Dorpsstraat.

3. Verlichting

Het Jaap Bootpad moet ook nog verder aangepast worden met verlichting en de paaltjes moeten verwijderd worden. Op het Kaaikpad is geen verlichting, maar het is absoluut wenselijk.