Checklist: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

De Fietsersbond wordt steeds vaker betrokken bij overleg met lokale overheden over fietsinfrastructuur. De bond hanteert bij hun inbreng een checklist vanuit verschillende invalshoeken, genaamd BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), waarmee tijdelijke verkeersmaatregelen kritisch worden beoordeeld. De BLVC-checklist bevat onder andere vragen over kaarten, omleidingsroutes, veiligheidsmaatregelen en communicatie tijdens werkzaamheden. De gemeente erkent het belang van de groeiende en diverse groep fietsers, waaronder bakfietsen en e-bikes.

Categorieën