Checklist: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

Het overleg tussen de Fietsersbond en de lokale overheid, lees gemeente, wint aan inhoud en betekenis. Bij steeds meer gebeurtenissen waarbij de fietsinfrastructuur enigszins een rol speelt, of gevolgen ondervindt, wordt de Fietsersbond betrokken. In dat overleg worden de belangen van onze groep verkeersdeelnemers zo goed mogelijk ingebracht en verdedigd. Dat belang wordt door de gemeente onderkend omdat deze groep niet alleen groeit in aantallen maar ook in diversiteit. Denk aan de bakfietsen, e-bikes en gebruik voor recreatieve doeleinden.
De Fietsersbond Zaanstreek hanteert bij hun inbreng een checklist vanuit verschillende invalshoeken:
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)
Met deze checklist worden tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM)aan een kritisch oog onderworpen.
BLVC/TVM
Wat, waar, wanneer en hoe lang gaat er iets gebeuren en wat is de impact voor de omgeving?

 • Bereikbaarheid
  • Zijn er goede kaarten van het gebied waarin wordt gewerkt? Ook indien in fasen uitgevoerd.
  • Ruimte beslag inclusief opslag van goederen en materialen
  • Bereikbaarheid voor aan- en afvoer materialen en goederen
  • Hoe gaan auto, OV, fiets, voetganger, hulpdiensten door het gebied en langs het gebied: belemmeringen dienen te worden beperkt.
  • Zijn de eventuele omleidingsroutes goed in kaart gebracht in de vorm van TVM?
  • Is de bebording duidelijk en conform TVM eisen?
  • Is goedkeuring verleend aan BLVC Plan, en door wie?
 • Leefbaarheid
  • Schoonhouden werkplek en omgeving zoals fiets- en wandelpaden
  • Fietser afstappen is taboe!
  • Afschermen van werkplek voor stof, en ter voorkoming van geluidsoverlast en trillingshinder
  • Tijdstippen van werk cq hinder van werk duidelijk aangeven
  • Aanvoer van materialen op gunstige tijdstippen regelen
  • Versterkt geluid zoals radio geen hinder voor verkeer in omgeving
 • Veiligheid
  • Veiligheidsmaatregelen conform wettelijke voorschriften en richtlijnen (arbeidsinspectie en CROW)
  • Inrichting van omleidingsroutes voldoen aan veiligheidseisen
  • Bereikbaarheid voor ambulance en andere hulpdiensten vooraf overleggen met deze diensten en politie
  • Graafwerkzaamheden vooraf afstemmen met eigenaren van de utiliteitsdiensten (gas, elektra, riool)
 • Communicatie
  • Communicatieplan integraal onderdeel werkzaamheden
  • Communicatie vooraf en tijdens de werkzaamheden
  • Doelgroepen vaststellen w.o. belangengroepen
  • Inzet van welke communicatiemiddelen ter plaatse (borden, Informatiecentrum), social media, kranten, nieuwsbrief (digitaal)
  • Aanstellen verantwoordelijke voor communicatie
  • Vermelden van afzender van informatie met naam, telefoonnummer, emailadres
  • Evaluatie met alle betrokkenen.