Kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg

De Thorbeckeweg gaat op de schop. De Wibautstraat krijgt voor kruisend fietsverkeer een tunnel. Op de Wibautstraat zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen.

Vrijdagochtend 14 oktober 2022 hebben we op verzoek van bezorgde ouders en in hun aanwezigheid, een bezoek gebracht aan de kruising Troelstralaan/Wibautstraat en Troelstralaan/Zuiddijk. Onze bevindeningen staan hieronder, vijf punten.

 1. Het fietspad langs het flatgebouw La Palma lag nog steeds open, terwijl het bord met de melding dat de werkzaamheden tot 2 september 2022 zouden plaatsvinden nog prominent aanwezig was. Het komt ons voor dat de weggebruikers recht hebben op juiste informatie, dus die tekst verdient aanpassing.
 2. We constateerden dat fietsers het trottoir langs het flatgebouw volop gebruiken om van noord naar zuid en vice versa te fietsen. Ondanks een duidelijke oproep wordt er niet of nauwelijks afgestapt. In alle besprekingen hebben we erop gewezen dat dit gaat gebeuren, je voorkomt het niet. De omleiding is veel te lang, terwijl alternatieven voor handen zijn. Bijvoorbeeld:
  – afsluiten van een rijbaan, dit zou de voorkeur moeten hebben vanuit het oogpunt van veiligheid
  – een geul graven en het zand deponeren aan de breedste kant van de geul, dit is een ander simpele oplossing
  – een verkorte omrijroute achter het flatgebouw om is ook een mogelijkheid.
 3. Op dit moment zien wij dat voor fietsverkeer komend  vanaf de Zuiddijk de opstelplek op de Wibautstraat, dus direct voor het flatgebouw, veel te klein is en niet goed zichtbaar. Een deel van de geul dicht gooien zou hier helpen. Veel fietsers kiezen de linker zijde van de Troelstralaan om bij de verkeerslichten aan de Wibautstraat niet twee maal te moeten wachten. Men gaat dus via de kortste weg naar het stoplicht om de Wibautstraat over te steken. Ongewenst zonder een goede scheiding tussen fiets- en autoverkeer.
 4. Het fietsverkeer op de Troelstralaan tussen Wibautstraat en Zuiddijk kent twee gevaarlijke knelpunten. De kruising met de Zuiddijk leidt tot heikele situaties omdat in de spits daar het autoverkeer het volledige gebruik van de Troelstralaan opeist. Er is daar op die momenten GEEN ruimte voor fietsverkeer. De Zuiddijk van en naar de Den Uylbrug is ook veel te smal voor auto’s en fietsers, mede of vooral door geparkeerde auto’s.
 5. Als de echte werkzaamheden starten ontstaan grote problemen als er geen goede maatregelen voor het omrijden door fietsers genomen worden. Wij gaan ook uit van het scenario dat veel automobilisten in beide richtingen de omweg via de Zuiddijk zullen nemen om zo van en naar de Noorder IJ en Zeeweg te gaan. Dat zal tot absoluut onaanvaardbare situaties leiden.