Pontplein

Wij betreuren het dat ons niet om advies gevraagd is bij deze voor fietsers zo belangrijke verbinding en infrastructuur.

Via de Website hebben wij het definitieve plan bekeken en ziet er op zich goed uit. Wel zijn we verbaasd dat het tweerichtingen fietspad niet veel breder wordt gemaakt.
De geactualiseerde (mei 2022) minimumbreedte voor een tweerichtingsfietspad is 230 cm, zónder brom- en snorfietsers. Afhankelijk van de intensiteit en medegebruik door brom- en snorfietsers kan dat oplopen tot wel 550 cm (kenniscentrum CROW, zie https://fietsberaad.nl/Kennisbank/Aanbevelingen-breedte-fietspaden-2022). De Fietsersbond houdt vaak een (minimale) wensbreedte aan van 400 cm voor een tweerichtingsbromfietspad.

Terzijde, in het Perspectief Fiets (2018) en de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 houdt de provincie Noord Holland streefwaardes aan die zelfs iets boven de CROW normen liggen.

Minimum- en streefbreedtes (brom)fietspaden binnen het Regionaal Fietsnetwerk

Gezien het aantal fietsers en bromfietsers dat in piektijden gebruik maakt van de pont lijkt 3,80 voor een tweerichtingsbromfietspad te smal naar zowel CROW als provinciale richtlijnen.

Vanaf de pont vinden er veel passeerbewegingen plaats waarbij snellere fietsers, brom- en snorfietsers langzamere fietsers passeren en dat gaat door tot zeker de rotonde bij de Symon Spiersweg.
Én er rijden daar ook nog steeds (brom-) fietsers naar de pont toe. Een recept voor frontale aanrijdingen. Sterker nog, die hebben regelmatig plaatsgevonden op dat stuk weg.

Je kan er natuurlijk voor kiezen brom- en snorfietsers naar de rijbaan te sturen, maar dat zien wij op korte termijn niet gebeuren,  je kan je dus beter voorbereiden op een groei van het (brom-)fietsverkeer en het bromfietspad aanleggen volgens geldende richtlijnen en dan moet je aan zo’n 5 meter denken.

Het fietspad naar het hembrugterrein ziet er vreemd uit. Fietsers vanaf het terrein moeten een oversteekbeweging maken, die ook wat ongelukkig (haakse oversteek) ingetekend is.
De rijbaan is hier ook ingetekend als voorrangsweg (verkeer vanaf de pont moet voorrang verlenen).
Houdt dat in dat hier meer verkeer verwacht wordt?
Een tweede hoofdontsluiting van het Hembrugterrein naast de artillerieweg?
Dan is de aansluiting van het fietspad zeker ongelukkig, hier zou iets van rugdekking wenselijk zijn..