Maximum snelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom

Liever-30-875×503

In Februari 2020 is door vertegenwoordigers van 140 landen, waaronder Nederland, de Verklaring van Stockholm (Stockholm Declaration, zie bijlage met oorspronkelijke tekst) ondertekend.

Doel van de Stockholm Verklaring is het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. Een maximum snelheid van 30 km/uur op plaatsen waar gemotoriseerd verkeer samenkomt met zwakkere verkeersdeelnemers, inclusief handhaving(!), is één van de belangrijkste maatregelen die wordt voorgesteld. (Artikel 11).

Met de stijging van het aantal verkeersdoden, en het aantal ernstige en langdurige gevolgen van verkeersongevallen is een actieve invulling van de intentieverklaring meer dan geboden.

Jaarlijks komen ca. 1,35 miljoen mensen om in het verkeer. Dat is een dode per 24 seconden!

De Verenigde Naties stelde zich nadrukkelijk achter de intentieverklaring en organiseerde o.a. de Internationale Week van Verkeersveiligheid (2021). Steden als Parijs, Brussel, Berlijn, München, Antwerpen hebben reeds (delen van) hun stad tot 30 km zone verklaard of daartoe te voornemen. De vier grote steden in Nederland hebben de regenring gevraagd de maximum snelheid in de bebouwde kom naar 30 km/uur te verlagen.

“Welke wegen moeten veranderd worden van 50 km/uur naar 30 km/uur?”
Dat was de vraag van Zaanstad onder andere aan ons als Fietsersbond.
Wij denken dan uiteraard aan wegen waar veel scholen aan liggen en dus waar veel kinderen lopen, fietsen, oversteken enzovoort. Daarnaast is 30 km/uur belangrijk op wegen waar gemotoriseerd verkeer en fietsers de weg delen.
We denken daarbij onder andere aan de Leliestraat in Koog aan de Zaan en aan het zuidelijke deel van De Weer.