Ons advies is fietsers op de rijbaan.

Aanpassing Wilhelminabrug

Ter herinnering: variant 1 is gebruik maken van de huidige verhoogde fietspaden. Variant 3 is fietsers op de rijbaan.

In de Raadsinformatiebrief van 9 november 2021 schrijft wethouder Slegers:

 

Draagvlak
De varianten zijn reeds besproken met de fietsersbond. De bond geeft technisch gezien aan het liefst variant 3 te zien, echter is akkoord om met de genoemde redenen voor variant 1 te kiezen met de toezegging, dat bij de uitwerking van het gebiedsperspectief in de toekomst variant 3 opnieuw wordt bekeken.

 

Dit klopt niet, wij zijn niet akkoord met variant 1. De fietsersbond heeft voortdurend aangegeven tegen deze variant te zijn. Het gebruik door fietsers van de verhoogde fietspaden is onveilig.  Bovendien zijn de fietspaden aanmerkelijk te smal, hun breedte voldoet niet aan de normen die hiervoor gesteld zijn. In de download ons volledige advies, hieronder de kern ervan.

De meest voor de hand liggende oplossing van de problemen is het opheffen van de hoogteverschillen op de brug en opnieuw indelen van de verkeersruimte. Omdat dit voor Zaanstad geen optie blijkt blijven we bij ons eerdere advies om de fietsers op de rijbaan te houden en van de brug een fietsstraat te maken met rood asfalt (er rijden 6900 fietsers per etmaal over de brug in tegenstelling tot 5500 motorvoertuigen). Dit heeft onze voorkeur.

Daarnaast zien we een mogelijkheid om brede fietsstroken aan te brengen. Vanaf het begin van de de A.F. de Savornin Lohmanstraat/Peperstraat zou dan de fietsstrook in rood asfalt doorgetrokken kunnen worden tot de brug zodat ook het verhoogde tegelpaadje eruit kan. Zoals ook omschreven staat in optie 3 van het rapport.

Goudappel adviseert de bestaande situatie met fietsers op de rijbaan als basis te nemen voor de toekomstige situatie.

msword ⋅ 37 KB

Wilhelminabrug advies mei 2021

Download

Categorieën