Geen helmplicht voor fietsers!

Regelmatig duikt de roep om een fietshelmplicht op omdat daardoor de  verkeersveiligheid zou toenemen. Recent weer door neurologen en kinderartsen. Het standpunt van de Fietsersbond is al jarenlang onveranderd: we zijn niet tegen het dragen van een fietshelm, wél tegen een algemene helmplicht.

En daar zijn goede redenen voor.

  1. Een helm maakt het verkeer niet veiliger: je krijgt er niet ineens minder aanrijdingen of valpartijen door.
  2. Een verplichte fietshelm versterkt het idee dat fietsen gevaarlijk is en weerhoudt veel mensen ervan de fiets te gebruiken.
  3. Een fietshelm kan beschermen tegen de gevolgen van een val, maar nauwelijks tegen die van een aanrijding met hoge snelheid. Daar zijn ze niet voor ontworpen. Een algemene draagplicht geeft het valse idee dat een helm dat wel doet.
  4. Overal waar een fietshelmplicht is ingevoerd is fietsgebruik met tientallen procenten gedaald. Het heeft nergens tot meer veiligheid geleid. Wel tot meer autogebruik, meer uitstoot, meer gevaar en meer bewegingsarmoede. De gezondheidsschade op termijn is veel groter dan de winst.
  5. In de recente discussie is het beeld ontstaan dat vooral fietsers slachtoffers worden van een ongeval met zwaar hoofd/hersenletsel tot gevolg. Dat beeld klopt niet: de meeste hoofd/hersenletsels ontstaan door een val in huis en verder zijn er ook veel hoofdletsels op het sportveld en in werksituaties. In het verkeer zijn er ook zware hoofd/hersenletsels onder automobilisten, motorrijders en voetgangers.
  6. In sommige landen, regio’s en steden waar eerder een fietshelmplicht bestond is die inmiddels weer afgeschaft of versoepeld om meer mensen in beweging te krijgen. Fietsen is een prima middel tegen zwaarlijvigheid, maar de helmplicht hield dat tegen.
  7. Verkeersveiligheid verbeter je niet met een helm, wél met snelheidsbeperkingen, terugdringen verkeersdruk en de aanleg van vergevingsgezinde infrastructuur.

Oslo en Helsinki zijn internationaal voorlopers om verkeersveiligheid in de stad te verhogen, door verbeteringen in de infrastructuur door te voeren. Sinds 2019 is daar geen voetganger of fietser meer om het leven gekomen. En in Noorwegen is geen fietshelmplicht(!). Verkeer kan dus echt veiliger, zonder fietshelmplicht.

De Fietsersbond is niet tegen fietshelmen. Wel tegen helmplicht. Die wordt gepresenteerd als een preventieve maatregel. Echt preventief is het invoeren van 30 km/u binnen de bebouwde kom en verbetering van de fietsinfrastructuur.

Op de site van de landelijke Fietsersbond staat een uitgebreid artikel over de onwenselijkheid van de helmplicht. 

Categorieën